news

Smart Cities Business Innovation Fund

10 มีนาคม 2022


, ,
, ,

ที่มาที่ไป 

สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกลุ่มประเทศอาเซียนเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการ Smart Cities Business Innovation Fund  โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดย U.S. ASEAN Smart Cities Partnership (USASCP) ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ

แนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ อาจจะมีทั้งทางเทคโนโลยี ธรรมชาติ การเงิน องค์กร หรือ ในรูปแบบอื่นเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน น้ำ คมนาคม พลังงาน  ขยะ สุขภาพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย และ/หรือด้านอื่นๆ ที่สำคัญของชุมชนเมือง ซึ่งจำเป็นต้องใช้เอกสาร และหลักฐานที่จะช่วยอธิบายความท้าทายของปัญหาชุมชนเมือง เช่น เอกสารการวางผังเมือง นโยบายของรัฐ งานวิจัยของมหาวิทยาลัย

รางวัลที่จะได้รับ 

เงินทุนสนับสนุนไม่ต่ำกว่า 30,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือประมาณ 1 ล้านบาท ) และสูงสุดไม่เกิน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 10 ล้านบาท) ต่อรางวัล เงินทุนสนับสนุนทั้งหมดจำนวนกว่า 1 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ หรือกว่า 30 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นธุรกิจขนนาดเล็ก องค์กรเอกชนต่าง ๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มาจากประเทศไทย และสมาชิกอาเซียน

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://asean.usmission.gov/smart-cities-business-innovation-fund/

หมดเขตรับสมัคร 3 เมษายน 2565


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below