news

ITU/BDT: Women in Cyber Mentorship Programme 2022

24 เมษายน 2022


, ,

ที่มาที่ไป 

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ร่วมกับ Forum of Incident Response and Security Teams หรือ FIRST และ EQUALS ซึ่งเป็นพันธมิตรระดับโลก ด้านความเท่าเทียมกันทางเพศในยุคดิจิทัล โดย ITU เป็นองค์กรผู้ร่วมก่อตั้งและร่วมจัดโครงการ Women in Cyber Mentorship Programme เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับสตรีในด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ทางโครงการได้เชิญบุคคลต้นแบบและผู้นำในด้านนี้ โดยเชื่อมโยงกับสตรีที่มีความสามารถในทวีฟแอฟริกา ภูมิภาคอาหรับ และเอเชียแปซิฟิก

โดยโครงการนี้ เป็นผลสำเร็จมาจากโครงการ CyberDrill 2020: Empowering Women in Cybersecurity ซึ่งความจำเป็นด้านบุคคลต้นแบบและผู้ให้คำปรึกษานั้น ถูกระบุว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการเพิ่มจำนวนผู้นำที่เป็นสตรีในแวดวงความมั่นคงทางไซเบอร์

โครงการจะประกอบด้วย 3 ส่วน โดยมีการให้คำปรึกษาแบบรายเดือน พร้อมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยการสัมนาผ่านเว็บด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และคอร์สฝึกอบรมทักษะทางเทคนิคและ Soft skill

วัตถุประสงค์

The Women in Cyber Mentorship Programme is a three-part initiative incorporating guided monthly mentorship circles with supporting activities including a series of inspirational webinars and technical and soft skills training courses. INSPIRE, TRAIN, EMPOWER

รางวัลที่จะได้รับ 

โครงการ The Women in Cyber Mentorship Programme ประกอบด้วย 3 ส่วน ซึ่งเป็นแนวทางการให้คำปรึกษาแบบรายเดือน โดยสนับสนุนกิจกรรมที่ประกอบด้วยการอบรมทางเว็บในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งคอร์สฝึกอบรมทักษะทางเทคนิคและ Soft skill: 

 • ให้แรงบันดาลใจ (INSPIRE): การเปลี่ยนความคิดและจัดการกับขีดจำกัดของระบบที่ป้องกันการเข้าถึงที่กว้างขึ้น
  • สนับสนุนการรับรู้ว่าสตรีไม่ได้เป็นกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ แต่เป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าในงานด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ผ่านการสัมนาในประเด็นสำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจ
 • การฝึกอบรม (TRAIN): ส่งเสริมสตรีในการมีบทบาทความเป็นผู้นำด้านความมั่นคงทางไซเบอร์
  • จัดการอบรมผู้เชี่ยวชาญให้แก่สตรีโดยผู้นำในด้านความมั่นคงทางไซเบอร์  รวมทั้ง Soft Skills ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาทางวิชาชีพให้ประสบความสำเร็จ
 • การสนับสนุน (EMPOWER): ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีในด้านการพัฒนาอาชีพความมั่นคงทางไซเบอร์ 
  • สนับสนุนพื้นที่สำหรับสตรีในตำแหน่งอาวุสโส ได้สามารถให้คำปรึกษาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านอาชีพและการพัฒนาส่วนบุคคลของสตรีในระดับ Junior

คุณสมบัติผู้สมัคร 

โครงการ Women in Cyber Mentorship Programme จัดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในแอฟริกา ภูมิภาคอาหรับและเอเชียเปซิฟิก โดยจำกัดการเข้าร่วมในระดับภูมิภาค ซึ่งวัตถุประสงค์โครงการคือ เพื่อให้การสนับสนุนผู้หญิงในด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ในพื้นที่ของตน

คุณสมบัติที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้

 • สำหรับผู้เข้าอบรม: มีประสบการณ์ด้านความมั่งคงทางไซเบอร์(Cyber security ในระดับ Junior อย่างน้อย 2-3 ปี
 • สำหรับวิทยากร:มีประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองในด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยเฉพาะในตำแหน่งอาวุสโสและผู้บริหาร ทั้งภาคเอกชน รัฐบาล วิชาการและภาคประชาสังคม
 • โครงการจะดำเนินการโดยใช้ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี 
 • มีคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่เสถียร
 • ไม่มีการกำหนดอายุผู้เข้าร่วม

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/Women-in-Cyber/Women-in-Cyber-Mentorship-Programme-2022.aspx

หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2565


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ