news

Goi Peace Foundation: International Essay Contest for Young People

19 พฤษภาคม 2022


,
,

มูลนิธิ Goi Peace เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันประกวดเรียงความระดับนานาชาติสำหรับเยาวชน

ที่มาที่ไป

การแข่งขันเรียงความประจำปี จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนพลัง ความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มของเยาวชนโลก ในการนำเสนอวัฒนธรรมแห่งสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคม ในการเรียนรู้จากความคิดความอ่านของเยาวชนคนรุ่นใหม่ และเรียนรู้ว่าเยาวชนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไร

หัวข้อ: ค่านิยม เป็นตัวกำหนดความคิดและการแสดงออก รวมถึงการออบแบบสังคมที่อาศัยอยู่ แล้วอะไรคือค่านิยมที่คุณให้ความสำคัญ? คุณสามารถใช้ชีวิตในแบบของคุณ ตามค่านิยมเหล่านั้นได้อย่างไร และเมื่อทำเช่นนั้น คุณหวังว่าจะสร้างสังคมแบบใด? 

Theme: Their values determine how they think and act, and they shape the society they live in. What are the values that you hold dear? How can you best live your life in line with those values, and in doing so, what kind of society do you hope to create?

รางวัลที่จะได้รับ 

รางวัลต่อไปนี้จะมอบให้แก่เด็กและเยาวชนตามลำดับ

 • รางวัลที่ 1: ประกาศนียบัตร เงินรางวัลจำนวน 100,000 เยน (หรือประมาณ 26,000 บาท ) และของที่ระลึก จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2: ประกาศนียบัตร เงินรางวัล 50,000 เยน (หรือประมาณ 13,000 บาท ) และของที่ระลึก จำนวน 3 รางวัล
 • รางวัลที่ 3: ประกาศนียบัตรและของที่ระลึก จำนวน 5 รางวัล
 • รางวัลชมเชย: ประกาศนียบัตรและของที่ระลึก จำนวน 25 รางวัล

หมายเหตุ:

 • ผู้ชนะรางวัลที่ 1-3 จะได้เข้าร่วมกลุ่มของผู้ชนะ ซึ่งจัดขึ้นทางออนไลน์
 • รางวัลอื่น ๆ (รางวัลโรงเรียนดีเด่น Best School Award และโรงเรียนแห่งการส่งเสริม School Incentive Award) ถ้ามี
 • ผู้ชนะทุกรางวัลจะประกาศในวันที่ 31 ตุลาคม 2022 ทางเว็บไซต์  (ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น) ประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจะถูกจัดส่งให้ในเดือนธันวาคม 2022 
 • จะไม่มีการตอบคำถามส่วนบุคคลเกี่ยวกับผลการแข่งขัน

คุณสมบัติผู้สมัคร 

ผู้สมัครจากทุกสัญชาติทั่วโลกสามารถสมัครได้

เกณฑ์การตัดสิน

 • ใครก็ตามที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี (ในวันที่ 15 มิถุนายน 2022) สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้ ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  • เด็ก (อายุไม่เกิน 14 ปี)
  • เยาวชน (อายุตั้งแต่ 15-25 ปี)
  • เรียงความต้องมี 700 คำหรือน้อยกว่าโดยใช้ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส หรือ 1,600 คำหรือน้อยกว่า สำหรับภาษาญี่ปุ่น ต้องพิมพ์เรียงความ พร้อมกับชื่อและหัวข้อเรียงความไว้ข้างบนของหน้าแรก
  • ไม่มีกฎที่ชัดเจนสำหรับรูปแบบ (รูปแบบตัวอักษร, ขนาดตัวอักษร, พื้นที่ระหว่างบรรทัด และอื่น ๆ ) อย่างไรก็ตามเรียงความต้องมีขนาด 2MB หรือน้อยกว่า
  • อาจารย์หรือผู้ดูแลเยาวชนอาจรวบรวมเรียงความจากนักเรียนในห้องหรือในกลุ่ม ส่งโดยสร้างบัญชีสำหรับผุ้เข้าร่วมที่เป็นโรงเรียนหรือองค์กร ในหน้าการลงทะเบียนทางออนไลน์
  • 1 คน สามารถเข้าร่วมได้ 1 ครั้งเท่านั้น
  • ไม่สามารถยืนยันการได้รับเรียงความได้
  • เรียงความต้องเป็นต้นฉบับและยังไม่เคยได้รับการเผยแพร่  ผลงานจากการลอกเลียนแบบจะถูกปฏิเสธ
  • เรียงความจะต้องเขียนโดยบุคคลเพียง 1 ท่านเท่านั้น เรียงความที่เขียนด้วยกันจะไม่ได้รับการพิจารณา
  • ลิขสิทธิ์ของเรียงความจะตกเป็นของทางผู้จัด

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/

หมดเขตรับสมัคร 15 มิถุนายน 2565 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ