news

Generation Connect Global Youth Summit 2022

25 พฤษภาคม 2022


, , ,

ที่มาที่ไป 

หากคุณคือคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 29 ปี มีความสนใจที่จะเป็นนักเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี ต้องไม่พลาด มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสุดยอดยุวชนครั้งนี้ The Generation Connect Youth Summit 2022

การประชุมนี้จะนำพาผู้นำเยาวชน ผู้ประกอบการ นักเปลี่ยนแปลง วิศกร ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย นักเรียน และอื่น ๆ มารวมตัวกัน และจะมีผู้นำด้านธุรกิจ ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ และอาสาสมัครชุมชนอีกมากมายเข้าร่วมการประชุมด้วย 

งานประชุมนี้จะเน้นหัวข้อเกี่ยวกับดิจิทัล ซึ่งรวมไปถึงทักษะทางด้านดิจิทัล เพศสภาพ สภาวะภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนไป ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ อนาคตของงาน การเป็นผู้ประกอบการ และอื่นๆ อีกมากมาย 

The Generation Connect Global Youth Summit จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 2-4 มิถุนายน 2565 ที่ Intare Conference Arena ในเมืองคิกาลี ประเทศรวันดา และจะมีการจัดให้เข้าร่วมแบบ virtual ได้อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของ the Generation Connect Global Youth Summit 

  • เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วม บรรลุเป้าหมายในการปรึกษาหารือ การทำงานร่วมกัน การเพิ่มขีดความสามารถ และการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสียงของคนหนุ่มสาวเข้าสู่การอภิปราย และกิจกรรมต่าง ๆ ของ ITU 
  • เพื่อบรรลุเป้าหมายของการอภิปรราย โดยที่เยาวชนคนหนุ่มสาวสามารถแบ่งปันข้อดีและข้อเสียที่น่าเป็นกังวลของเทคโนโลยี โดยการให้เยาวชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การออกแบบเนื้อหา ไปสู่ช่องทางของการประชุม ITU จะได้รับการวางแผนที่มีความหมายจากเยาวชนเพื่ออนาคตอย่างแท้จริง
  • เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนสตรี เยาวชนผู้พิการ รวมถึงชนพื้นเมือง งานประชุมนี้หวังว่าจะสามารถรวบรวมเสียงของเยาวชนที่ไม่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย 
  • เพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ UN Youth Strategy: Youth 2030 โดยทำงานร่วมกับและเพื่อเยาวชนโดแท้จริง 

สิ่งที่จะได้รับ 

  • โอกาสในการมีส่วนร่วม ปรึกษาหารือ การทำงานร่วมกัน การเพิ่มขีดความสามารถ และการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
  • เวทีแลกพูดคุยแลกเปลี่ยน รวมถึงการอภิปรายที่เยาวชนจะสามารถแบ่งปันผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของเทคโนโลยีในชีวิตของพวกเขา 
  • ได้รับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนสตรี เยาวชนผู้พิการ และเยาวชนกลุ่มชนพื้นเมืองที่ไม่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • มีอายุระหว่าง 18-29 ปี 
  • หากคุณมีอายุ 15-17 ปี และไม่สามารถมาเข้าร่วมงานได้ แต่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลง สามารถเข้าร่วมทางออนไลน์ได้

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.itu.int/generationconnect/generation-connect-youth-summit-2022/

หมดเขตรับสมัคร 29 พฤษภาคม 2565


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ