news

​ทุน UN เพื่อช่วยเหลือเหยื่อของการเป็นทาสและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

5 กุมภาพันธ์ 2016


,
4fd4998288c13115ebb01394188b8c6c

The United Nations Voluntary Trust Fund on Contemporary Forms of Slavery เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 โดยคณะกรรมการขององค์กรสหประชาชาติ เพื่อเป็นช่องทางช่วยเหลือทางสิทธิมนุษยชน, กฏหมาย และการเงิน สำหรับบุคคลที่เป็นเหยื่อของการเป็นทาสในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเป็นทาสตามรูปแบบสมัยก่อน แต่รวมไปถึงการมีพันธะที่มีการละเมิดสิทธิในรูปแบบร่วมสมัย เช่น การใช้งานในครัวเรือยอย่างไร้มนุษยธรรม, การสร้างภาระทางหนี้, การค้ามนุษย์, การเป็นทาสผูกพันในที่ดิน, การใช้แรงงานเด็ก และการบังคับใช้แรงงาน ทุนนี้จะเน้นการสร้างช่องทางที่เป็นรูปธรรมในการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำ ซึ่งได้แก่ การจัดหาที่อยู่อาศัย, ความช่วยเหลือทางกฏหมาย, การเยียวยาจิตใจ, อาหาร, การดูแลทางการแพทย์, การฝึกทักษะ และการจัดหาแหล่งรายได้ที่เพียงพอ

กำหนดการรับสมัคร

หมดเขตวันที่ 1 มีนาคม 2559

ทุนสนับสนุน

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/UNVTFCFS/Pages/WhattheFundis.aspx


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ