news

U.S. Embassy Bangkok FY2022 YSEALI Enviro-Tech Regional Workshop

19 มิถุนายน 2022


, ,

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัด Workshop YSEALI Enviro-Tech Regional ประจำปี 2022

ที่มาที่ไป 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพฯ ประกาศการแข่งขันสำหรับข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้การดูแลของ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ในการพัฒนาและดำเนินการ YSEALI Enviro-Tech Regional Workshop ซึ่งเป็น workshop ที่มีระยะเวลา 6 วัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความพยายามในการฟื้นฟู รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ อย่างเช่น AI พลังงานสะอาด และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไปที่รอการจัดหาเงินทุน

โครงการ YSEALI มุ่งเน้นใน 4 หัวข้อหลัก (การเติบโตทางเศรษฐกิจ, การพัฒนาอย่างยั่งยืน, การศึกษา และการมีส่วนร่วมของพลเมือง) เนื่องจากเยาวชนในภูมิภาคนั้นๆ ระบุว่าเป็น 4 เรื่อง มีความสำคัญอย่างมาก

โครงการมีความตั้งใจที่จะสร้างเครือข่ายของผู้นำเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งดำเนินงานข้ามพรมแดน เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วไปผ่านทางโครงการและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยทาง YSEALI จะส่งเสริมความสามารถด้านการเป็นผู้นำให้แก่เยาวชนในภูมิภาค รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพัฒนาสังคมที่ผู้นำได้เล็งเห็นถึงปัญหาในภูมิภาค

รางวัลที่จะได้รับ 

เงินรางวัลตั้งแต่ 150,000 ดอลลาห์สหรัฐ (หรือประมาณ 5.2 ล้านบาท) จนถึง 250,000 ดอลลาห์สหรัฐ (หรือประมาณ 8.7 ล้านบาท)

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • ทางผู้จัดจะประสานงานกับทางสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานทูตสหรัฐฯ ในอาเซียนและติมอร์-เลสเตในการคัดและเลือกผู้เข้าร่วม 60 คนสุดท้าย โดยผู้เข้าร่วม ะต้องมีอายุระหว่าง 18 ถึง 35 ปี พร้อมทั้งมีความสนใจด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสีเขียว ความมุ่งมั่นสำหรับสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ ความเท่าเทียมในสังคม รวมทั้งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ กระบวนการสรรหาควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลุ่มผู้สมัครสะท้อนถึงภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ไม่ใช่แค่เมืองหลวงเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องมีความชำนาญในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ ทุก ๆ โครงการจะต้องประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมจาก 10 ประเทศอาเซียน และติมอร์ เลสเต
 • The following organizations are eligible to apply: องค์กรดังต่อไปนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้
  • สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนของสหรัฐอเมริกา
  • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของสหรัฐอเมริกา รวมถึงกลุ่ม think tank
  • สถาบันการศึกษาต่างประเทศทั้งรัฐและเอกชน
  • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของต่างประเทศ รวมถึงกลุ่ม  think tanเงื่อนไขการรับรางวัล โดยทุก ๆ องค์กรจะต้องมีการระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำกัน (Data Universal Numbering System/DUNS number from Dun & Bradstreet) รวมถึงการลงทะเบียนใน www.SAM.gov.

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=340444

หมดเขตรับสมัคร 27 มิถุนายน 2565


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ