news

ทุน Global Health Innovative Technology (GHIT) เพื่อป้องกันโรคติดต่อ

26 สิงหาคม 2016


, , , , , , , , , , , ,
1bdffd1dc5222cfc9c35d2f6cb0f1342

ทุน Global Health Innovative Technology (GHIT) สำหรับโครงการในระยะวิจัยและพัฒนา เป็นทุนร่วมกันระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่น บริษัทยาประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิ Bill & Melinda Gates ต้องการสนับสนุนโครงการที่มีแนวคิดและการค้นพบใหม่ๆ ที่กำลังยังอยู่ในระยะวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อค้นหาและสนับสนุนเทคโนโลยี องค์ความรู้ วิธีรักษา หรือวิธีแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบยา วัคซีน หรือการวินิจฉัย ในการป้องกันโรคติดต่อในประเทศกำลังพัฒนา

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

  • มียา วัคซีน การวินิฉัย ที่เป็นไอเดียใหม่ๆ ในการป้องกันโรคติดต่อ (โดยเฉพาะโรค malaria, tuberculosis, Chagas disease และ leishmaniasis)
  • มีองค์กร ประเทศญี่ปุ่น อย่างน้อยหนึ่งองค์กรเป็น partner 

กำหนดการรับสมัคร

ปิดรับสมัคร วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10:00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของโตเกียว)

หากผ่านการคัดเลือก ผู้ขอทุนจะต้องส่ง Proposal ฉบับเต็ม ภายใน 10:00 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ตามเวลาท้องถิ่นของโตเกียว 

อ่านกระบวนการสมัครขอรับทุนได้ ที่นี่

ทุนสนับสนุน

โครงการสามารถรับการสนับสนุนสูงสุด ประมาณ 34,000,000 บาท หรือ 100,000,000 เยน

โครงการต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below