news

Startup Innovation Awards to support Innovators and Entrepreneurs

13 กรกฎาคม 2022


, ,

ที่มาที่ไป 

The World Food Forum (WFF) ได้จัดงานรับรางวัล  “Startup Innovation Awards” เพื่อจัดแสดงและสนับสนุนนักพัฒนานวัตกรรมและผู้บริหารกิจการที่ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อนำพาไปสู่ความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่ซึ่งนำไปสู่จุดจบของความอดอยาก และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

ในกิจกรรม WFF Startup Innovation Awards นี้ ผู้จัดกำลังมองหาผู้สนใจ เพื่อค้นหาเอกลักษณ์ที่โดดเด่น  ยกระดับและเร่งการเติบโตของกลุ่มสตาร์ทอัพที่ดูมีศักยภาพสูงสุดที่จะให้ผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้ไปในทางที่ดีขึ้นได้

โดยมีความสอดคล้องกับ 1 ใน 4 หัวข้อดังนี้

  • ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น
  • สารอาหารที่ดีขึ้น
  • สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และ
  • คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนั้น การแข่งขันในปีนี้มีรางวัลพิเศษสำหรับนวัตกรรมในหมวดต่างๆที่จะนำไปสู่การพูดถึงประเด็นปัญหาในหัวข้อของ WFF2020 ชื่อว่า “Healthy Diets. Healthy Planet.” 

ภายใต้การร่วมมือกับ XTC  (การแข่งขันสำหรับนักธุรกิจ startsup ที่ใหญ่ระดับโลก addressing global challenges) รางวัลเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่มีประโยชน์กับโลกและการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรที่พวกเขาต้องพัฒนา

รางวัลที่จะได้รับ 

ผู้เข้ารอบสุดท้ายและผู้ชนะการแข่งขัน The Startup Innovation Awards จะได้รับโอกาสสำหรับเปิดตัวเพื่อเป็นที่รู้จักในเวทีระดับโลก การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับ Startup และ เครือข่ายกับบุคคลระดับโลก(รัฐบาล,หน่วยงานสหประชาชาติ,บริษัท,VCs,หุ้นส่วน) และได้รับโอกาสเพื่อขอคำปรึกษา ( mentorship) ที่จำเป็นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างอนาคตที่มั่นคงทางด้านอาหาร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอลจะมีบทบาทสำคัญกับโภชนาการด้านอาหารในอนาคต เพื่อป้องกันปัญหาที่ไม่อาจคาดเดาได้เกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมเกษตร พวกเขาจึงต้องหานวัตกรรมและทางออกแบบใหม่ที่สามารถทำได้จริง พวกเขายังต้องทำให้มั่นใจว่าทางออกของปัญหาเหล่านั้นได้คำนึงถึงความซับซ้อนและความสัมพันธ์โดยธรรมชาติของระบบการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คุณสมบัติผู้สมัคร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอุตสาหกรรมเกษตร, นักพัฒนานวัตกรรม, นักธุรกิจ จากทั่วทุกมุมโลกได้มาเป็นอาสาสมัครกรรมการและผผู้เชี่ยวชาญในการตัดสิน WFF Startup Innovation Awards.

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.world-food-forum.org/innovation-lab/startup-innovation-awards/en/

หมดเขตรับสมัคร

15 กรกฎาคม 2565 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ