news

Applications Open for Thrive Global Impact Challenge

21 กรกฎาคม 2022


,
, ,

ที่มาที่ไป 

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน THRIVE Global Impact Challenge การแข่งขันระดับโลกเพื่อตามหาสตาร์ทอัพผู้สร้างนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาอนาคตที่มั่นคงยั่งยืนให้กับเกษตรกรรม

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals – SDGs) Global Impact Challenge มุ่งเน้นที่ 3 หัวข้อหลัก โดยแต่หัวข้อจะร่วมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเกษตรกรรมแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

รางวัลที่จะได้รับ 

ผู้เข้ารอบสุดท้ายจากแต่ละหัวข้อจะได้ร่วมงาน THRIVE Sustainability Summit ที่ที่ผู้ชนะการประกวดทุกคนจะได้รับการประกาศผลรางวัล 

บริษัทที่ชนะการแข่งขันจะได้รับ THRIVE Global Impact Challenge Award และได้รับประกาศชัยชนะที่ award-winning THRIVE Global Accelerator Program ที่ Silicon Valley นอกจากนั้นผู้ชนะจะได้รับ

 • การประกาศจาก THRIVE และ Forbes Media 
 • เงินลงทุนจาก SVG Ventures
 • ได้เข้าร่วม Silicon Valley Startup Bootcamp ในฤดูร้อนของปี 2566 สำหรับ 2 ท่าน จัดโดย THRIVE มีมูลค่า USD$15K หรือประมาณ 540,000 บาท
 • ได้รับเข้าเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายของ Samsung XTC โดยอัตโนมัตื
 • ได้เข้าร่วม Impact strategy program กับ Imagine Impact โดยผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษา (Specialist Impact Consultants) สนับสนุนโดย ICL

คุณสมบัติผู้สมัคร 

สตาร์ทอัพควรมีเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอยู่ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังต่อไปนี้:

 1. คุณภาพของดินและความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ระบบเกษตรกรรมฟื้นฟู 
 • เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
 • ปุ๋ยทางเลือก
 • ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืชทางเลือก
 • สารอาหารพืชผลและระบบ novel input 
 • สารกระตุ้นเชิงชีวภาพของพืช
 • การจัดการระบบน้ำ
 1. การเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร
 • โปรตีนทางเลือก
 • การป้องกันการเกิดขยะเศษอาหาร
 • ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • การเพาะปลูกในที่ร่ม
 • การสร้างห่วงโซ่อุปทาน
 • ภาชนะบรรจุสิ่งของ
 • วัตถุดิบอาหารที่มีประโยชน์
 1. ลดและเลิกการปล่อยมลพิษ
 • การกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
 • การวัดค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
 • ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต
 • ลดการปลดปล่อยมลพิษจากสัตว์และมลพิษการฆ่าสัตว์
 • วิทยาการหุ่นยนต์และอุปกรณ์อัตโนมัติ
 • ลดการปลดปล่อยก๊าสพิษจากการทำฟาร์ม

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://thriveagrifood.com/thrive-global-impact-challenge/

หมดเขตรับสมัคร 26 สิงหาคม 2565


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ