news

Unlock Your Leadership Program 2022-2023

5 สิงหาคม 2022


โครงการ “Unlock Your Leadership Program” จุดประกายความเป็นผู้นำในตัวคุณ ปี 2022-2023

ที่มาที่ไป 

The Coaching Fellowship (TCF) กำลังเปิดรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ “Unlock Your Leadership Program” เพื่อจุดประกายความเป็นผู้นำในตัวคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางด้านความเป็นผู้นำ สำหรับผู้นำสตรีในรุ่นต่อไป ที่มีบทบาททางด้านการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการนี้ เป็นโครงการยกระดับภาวะความเป็นผู้นำหนึ่งเดียว ที่ได้พัฒนามากว่า 8 ปี ในการให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนสตรีมากกว่า 1,500 คนให้เป็นผู้นำทั่วโลก ออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นโปรแกรมเดียวที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับผู้หญิงที่มีศักยภาพสูงและเริ่มต้นอาชีพที่ทำงานในด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

สตรีที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “Unlock Your Leadership” จะได้รับโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของ Women’s Impact Alliance

สตรีกลุ่มพิเศษที่ได้รับคัดเลือกนี้ จะตัดสินโดยขอบเขตและขนาดของการสร้างความเปลี่ยนแปลง ศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในเวลาอันสั้น รวมทั้งความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเอง

จุดเด่นของโครงการ

ในระยะเวลา 1 ปี ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทำกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการจับคู่กับที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงทั้งองค์กรที่แสวงหาผลประโยชน์และไม่แสวงหาผลประโยชน์
 • มุ่งเน้นทั้งการพัฒนาตัวเองและพัฒนาการเป็นผู้นำกับที่ปรึกษาแบบตัวต่อตัว ตลอดระยะเวลา 6 เดือน
 • เข้าร่วมเวิร์คช็อปด้านความเป็นผู้นำต่าง ๆ 
 • โอกาสในการเป็นสมาชิกเข้าร่วมการประชุมแบบ peer-to-peer ที่ผ่านการรับรอง ซึ่งจะทำให้พวกเขามีเครือข่ายที่กว้างขึ้น พร้อมทั้งสร้างทักษะความเป็นผู้นำและให้การสนับสนุน

สิ่งที่จะได้รับ 

 • รับรู้ถึงคุณค่าของตัวเองและการเป็นผู้นำด้วยพลังและมีความน่าเชื่อถือ
 • รับรู้ถึงขีดจำกัดความเชื่อและการเรียนรู้ ในการเข้าถึงของความเป็นผู้นำภายในตัวคุณ
 • กลยุทธ์และทักษะที่ใช้งานได้จริง สำหรับการปรับตัวส่วนบุคคลและความเป็นผู้นำ รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดี
 • สำรวจสิ่งที่นำไปสู่ความกล้าหาญและความอ่อนแอ
 • สร้างความยืดหยุ่นและขีดความสามารถในการรับมือความกดดัน
 • วางกลยุทธ์ในการรับมือกับความไม่แน่นอนและความไม่ชัดเจน
 • การฝึกสติ สมาธิ ซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น
 • เรียนรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อการดูแลตนเองและความเป็นอยู่ที่ดี
 • เพิ่มกรอบความคิดของความคล่องตัวในการเป็นผู้นำ รวมทั้งการเรียนรู้ด้านการเป็นผู้นำในแนวทางที่แตกต่างออกไป เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 • เสริมสร้างความเป็นผู้นำในหลากหลายมิติ
 • เพิ่มความมั่นใจในทักษะความเป็นผู้นำในตัวคุณ
 

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

 • ความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งความกล้าที่จะแสดงออกทางด้านผู้นำ
 • เรียนรู้การใช้จุดแข็งเพื่อขยายการเปลี่ยนแปลง
 • สามารถระบุและเปลี่ยนความเชื่อที่เป็นข้อจำกัด
 • ค้นพบคุณค่าและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและศักยภาพ
 • สัมผัสประสบการณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยน ของการได้รับแรงผลักดันจากโค้ชและเพื่อนร่วมงาน
 • การสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ และพัฒนาให้เกิดพันธมิตรและเพื่อนในระยะยาว

คุณสมบัติผู้สมัคร 

โครงการจุดประกายความเป็นผู้นำในตัวคุณ จัดขึ้นสำหรับผู้นำที่เป็นสตรีในระดับแรกเริ่มของทุกอาชีพ รวมทั้งสตรีที่สามารถระบุตัวบุคคล ซึ่งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยปัจจุบัน ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับโลกใบนี้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการที่เรามองหา 

 • ผู้นำที่เป็นสตรีในระดับแรกเริ่มของอาชีพ ซึ่งมีศักยภาพสูง
 • มีความมุ่งมั่นสูงที่จะเปลี่ยนแปลงโลก และสามารถแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่
 • ทำบางอย่างที่พิเศษ ไม่ธรรมดา
 • ทุ่มเทให้กับการค้นหาและการพัฒนาตนเอง
 • ยินดีที่จะแบ่งปันเกี่ยวกับสิ่งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว
 • เป้าหมายมีความเป็นไปได้สำหรับการให้คำแนะนำ (ความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จในระยะเวลา 6 เดือน)
 • ความชัดเจนในสิ่งที่คาดหวังจากการให้คำแนะนำ
 • เปิดใจรับความท้าทายจากโค้ช เพื่อค้นหาประสบการณ์นอก comfort zone ของตนเอง
 • มีความยินดีที่จะแสดงความคิดเห็นให้กับโค้ช เกี่ยวกับการให้คำแนะนำด้านการสนทนาและความสัมพันธ์
 • มีความมุ่งมั่นอย่างสูงต่อคุณค่าของสมาคมและสังคม
 • โครงการให้ความสำคัญกับผู้นำที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบทางสังคม และจะพิจารณาผู้สมัครที่แสวงหาผลกำไร ที่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงผลกระทบต่อสังคมและภารกิจขององค์กร

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.tcfs.org/program/

หมดเขตรับสมัคร 12 สิงหาคม 2565 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ