news

โปรแกรม Young Social Entrepreneurs (YSE) เปิดรับสมัครแล้ว

29 ตุลาคม 2016


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , ,
6VQQA_3

โครงการ Young Social Entrepreneurs (YSE) เฟ้นหาเยาวชนที่มีศักยภาพและความสามารถจากนานาประเทศ เพื่อให้แรงบันดาลใจและเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมทั้งในและนอกสิงคโปร์ ถ้าคุณมีไอเดียธุรกิจเพื่อสังคม YSE จะทำให้มันเป็นจริงด้วยโปรแกรมที่ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ร่วมกับนักธุรกิจเพื่อสังคม ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ และคนรุ่นใหม่ที่สนใจในนวัตกรรมเพื่อสังคม พร้อมกับได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับพวกเขา

คุณสมบัติผู้รับทุน
โครงการ Young Social Entrepreneurs (YSE) ต้อนรับเยาวชนนักสร้างการเปลี่ยนแปลงและนักธุรกิจจากทุกประเทศที่มีไอเดียธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยผู้สมัครต้อง..

 • มี business proposition ที่มีประสิทธิผลและยังจัดการปัญหาสังคม
 • มีความแน่วแน่ที่จะพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมของตนไปข้างหน้า
 • เป็นผู้ประกอบการ หรือมีทีม (ประกอบด้วยสมาชิก 3 คนอย่างต่ำ) ที่มุ่งมั่นทุ่มเท
 • มีอายุ 18 ถึง 30 ปี (สัญชาติใดก็ได้)

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ตได้ โดยแนบข้อมูลต่างๆ ดังนี้

 1. แผนธุรกิจโดยรวม (จำเป็น) – ดาวน์โหลดแบบได้ที่นี่
  แบบจะต้องระบุ:
  – แนวทางธุรกิจโดยย่อ 
  – Business Model Canvas
 2. รูปทีม/ผู้สมัคร (จำเป็น)
 3. โลโก้ธุรกิจเพื่อสังคม (ถ้ามี) 
 4. เอกสารประกอบ (ถ้ามี)

ทุนสนับสนุน
โปรแกรม YSE ประกอบไปด้วย

 • เวิร์คช็อป 4 วัน ที่ประเทศสิงคโปร์
 • แผนการให้คำปรึกษา
 • การศึกษางานต่างประเทศ
 • โอกาสการ pitch ขอทุน
 • เป็นสมาชิกเครือข่าย YSEs
 • ร่วมกิจกรรมของสมาชิกรุ่นก่อนๆ ตลอดทั้งปี

รายละเอียดเพิ่มเติม Application YSE

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below