news

รางวัล D-Prize แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อขจัดความยากจน

17 พฤศจิกายน 2016


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , ,
, ,
parent_528d3de52e6ef9_18030915

D-Prize เชื่อว่ามีวิธีมากมายที่ถูกคิดค้นมาเพื่อขจัดความยากจนบนโลกใบนี้ แต่ทว่าวิธีเหล่านั้นยังไม่ถูกใช้โดยทั่วไป D-Prize จึงอยากชวนนักธุรกิจเพื่อสังคมหน้าใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการขยายการเข้าถึงวิธีแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศกำลังพัฒนา ตามประเด็นที่ก่อให้เกิดปัญหาความยากจน ดังนี้:

 • ด้านการศึกษาสำหรับเด็กผู้หญิง:
  • เพื่อลดจำนวนเด็กผู้หญิงตั้งท้องในวัยเรียน
  • เพื่อการให้ทุนเด็กผู้หญิงในพื้นที่ยากไร้
 • ด้านการเกษตร:
  • เพื่อเฟ้นหาและขยายการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ
  • เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
  • เพื่อพัฒนาวิธีการปลูกที่มีคุณภาพและให้ผลผลิตมากขึ้น
  • เพื่อการเกษตรเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ผลิตรายย้อย
 • ด้านพลังงาน:
  • เพื่อให้ชาวแอฟริกันเข้าถึงหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์
  • เพื่อลดการใช้เตาถ่านและเพิ่มการใช้เตาปรุงอาหารที่ทันสมัยซึ่งดีต่อสุขภาพมากกว่าและใช้พลังงานน้อยกว่า
 • ด้านสุขภาพสากล:
  • เพื่อให้การระบุตัวผู้ป่วยโรคร้ายแรงทำได้เร็วขึ้น
  • เพื่อให้แม่เพิ่งคลอดเข้าถึงยา Misoprostol
  • เพื่อระบบการจัดการการให้วัคซีนเด็ก
 • ด้านการศึกษา:
  • ​​เพื่อให้เด็กแอฟริกันได้เรียนหลักสูตรห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
  • เพื่อทำระบบตรวจข้อสอบ ตรวจสอบมาตรฐานโรงเรียน และอัพโหลดขึ้นบนระบบเพื่อรายงานผลลัพท์ให้เป็นที่ทราบอย่างทั่วถึง
 • ด้านการปกครองบ้านเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน:
  • เพื่อท้าทายคอร์รัปชัน สร้างความโปร่งใส และสร้างระบบการรายงานข้อมูลที่ดี
  • เพื่อวางระบบคมนาคม เส้นทางเดินรถ และวางระบบวงจรปิด
 • ความท้าทายอื่นๆ ซึ่งมีวิธีการแก้ไขแล้วแต่ยังขาดการเข้าถึง

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 • เป็นผู้ประกอบการสังคมใหม่ ไม่จำกัดสัญชาติ, อายุ และพื้นหลัง
 • เป็นผู้นำที่มีความทะเยอทะยานในการจัดตั้งบริษัท/NGO
 • มีแผนการจัดตั้งและแผนดำเนินธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ** สำหรับผู้ประกอบการที่มีธุรกิจอยู่แล้วที่ต้องการจะขอรับทุน สามารถขอทุนได้หากมีคุณสมบัติต่อไปนี้
  • มีโครงการจะขยายการเข้าถึงวิธีแก้ปัญหาความยากจน
  • ต้องการเงินทุนที่มีความเสี่ยงสูง
  • สามารถอธิบายถึงเหตุผลที่ต้องขอทุนกับ D-Prize โดยเฉพาะ

กำหนดการ

 • ปิดรับสมัคร
  • ปิดรับสมัครรอบแรกวันที่ 15 ธันวาคม 2559
  • ปิดรับสมัครรอบที่สองวันที่ 29 ธันวาคม 2559
  • ปิดรับสมัครรอบสุดท้ายวันที่ 8 มกราคม 2560
  • ควรส่งใบสมัครให้เร็วที่สุด

จำนวนเงินทุนสนับสนุน

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 700,000 บาท
 • คำแนะนำ และการสนับสนุนอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม D-prize

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below