news

Corporate Changemakers Challenge: Welcoming Solutions advancing Social Change across all SDGs

2 พฤศจิกายน 2022


, , , , ,

Corporate Changemakers Challenge เปิดรับแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างก้าวหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ที่มาที่ไป 

มูลนิธิ Schwab เพื่อผู้ประกอบการทางสังคมและ Salesforce ได้เปิดตัว UpLink innovation challenge ใหม่ เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในองค์กร

เป้าหมายของการแข่งขันนี้ คือ การสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมขององค์กร ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทต่าง ๆ สามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ

การแข่งขันนี้เปิดรับนักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มาจากภาคเอกชน โดยดำเนินการด้วยโมเดลทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ การบริการ แรงงาน รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง และอื่น ๆ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ สังคมและระบบนิเวศทางธรรมชาติ หากเราสามารถผสานธุรกิจเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างมีนัยสำคัญ เราอาจค้นพบแนวทางแห่งความยั่งยืนและความเท่าเทียมกันที่มากขึ้น ซึ่งใช้ประโยชน์จากโอกาสที่นำเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยดิจิทัลและด้านสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันสร้างศักยภาพให้กับสังคมในองค์กรด้วยกัน

ประเด็นสำคัญ
 • ห่วงโซ่คุณค่าที่ครอบคลุมและยั่งยืน (Inclusive and Sustainable Value Chains): แนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งช่วยให้บริษัทสร้างห่วงโซ่อุปทานอย่างทั่วถึงและยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถแข่งขันได้มากขึ้น ในขณะที่สร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดหาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม การรวมตัวของผู้ผลิตรายย่อยในห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งการคิดค้นอุปกรณ์ที่สามารถใช้กับองค์กรต่าง ๆ ได้
 • การเข้าถึงที่ครอบคลุม (Inclusive Access): แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึงและยั่งยืนของโมเดล ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ให้ความมั่นใจได้ว่าศักศรีและสิทธิของทุกคนจะได้รับการสนับสนุน เช่น แนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับความหลากหลาย โครงการสำหรับโอกาสที่เท่าเทียมกัน แนวทางการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งสินค้าและบริการสำหรับประชากรที่ถูกกีดกัน
 • การเงินและการสร้างรายได้อย่างทั่วถึง (Inclusive Finance and Income Generation): แนวทางในการแก้ปัญหาที่ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนการสร้างรายได้และการเคลื่อนย้ายในสังคมในประชากรที่มีรายได้น้อย เช่น โครงการการเติบโตทางเศรษฐกิจ แนวทางในการแก้ปัญหาช่องว่างของรายได้ในประชากรที่ด้อยโอกาส
 • ในกรณีที่แนวทางการแก้ไขปัญหาของคุณ ทำงานเพื่อพัฒนาความเท่าเทียมทางสังคมจากมุมมองที่ต่างออกไป โดยไม่ได้ระบุไว้ในประเด็นสำคัญสามด้านที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้โปรดเลือกตัวเลือกที่สี่นี้ เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะทบทวนแนวทางการแก้ปัญหาที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  ทั้งหมด

รางวัลที่จะได้รับ 

 • ผลงานที่ดีที่สุด จะได้รับเชิญเข้าร่วม UpLink Innovation Network ซึ่งอำนวยความสะดวกโดยมูลนิธิ Schwab สำหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคม Salesforce และพันธมิตรที่สนับสนุน โดยระยะเวลา 6 เดือนของโครงการ จะประกอบด้วย
  • การมีตัวตน (Visibility): การเปิดเผยต่อสาธารณะผ่าน World Economic Forum และช่องทางสื่อดิจิทัลของมูลนิธิ Schwab
  • Access: opportunity to participate in selected World Economic Forum and Salesforce events, projects and communities.
  • การเข้าถึง (Access): โอกาสในการเข้าร่วมใน World Economic Forum และกิจกรรมต่างๆ ของ Salesforce รวมถึงโครงการและชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก
  • เครือข่ายต่างๆ (Connections): การแนะนำกับองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกภายใน World Economic Forum และระบบนิเวศของมูลนิธิ Schwab
  • โอกาสในการรับคำปรึกษา (Mentorship opportunities): คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงของคุณผ่านการสนับสนุนที่มีประสบการณ์ จากผู้มีส่วนร่วมทางสังคมในองค์กรอื่น ๆ และพันธมิตรที่ให้การสนับสนุน

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • ผลงานจะได้รับการประเมินตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  • นวัตกรรมสมัยใหม่: แนวทางใหม่ มีมุมมองทางนวัตกรรมที่ชัดเจน
  • ภารกิจสร้างการเปลี่ยนแปลง: โดยมีการระบุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเพื่อพัฒนา SDG และมุ่งติดตามและประเมินผลกระทบที่ทำได้
  • มีความยั่งยืน: ที่สนับสนุนวาระที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้นานกว่าความท้าทาย
  • คุณค่าทางธุรกิจ: แนวทางการแก้ปัญหาที่อยู่ในส่วนหลักของธุรกิจ ที่สามารถให้ประโยชน์ตามผลกระทบทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลตอบแทนทางการเงินหรือมูลค่าทางธุรกิจที่กว้างขึ้นในด้านอื่น  ๆ
  • ผู้สนับสนุน: แนวทางการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมแนวทางการทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ ‘win-win’ สำหรับหลายวาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคม สิ่งแวดล้อม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และการศึกษา
  • รูปแบบการกำกับดูแลและการดำเนินงาน: แนวทางการแก้ไขปัญหาที่นำเสนอโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนธุรกิจภายใน (ผู้นำธุรกิจระดับกลางหรือระดับสูง) และด้วยทีมงานที่มีความสามารถและชุดทักษะที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายของแนวทางการแก้ไขปัญหา

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.schwabfound.org/corporate-changemakers-challenge

หมดเขตรับสมัคร 13 พฤศจิกายน 2565 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ