news

Apply Now to be a 2023 Dalai Lama Fellow

2 พฤศจิกายน 2022


เปิดรับสมัครโครงการ Dalai Lama Fellows 2023

ที่มาที่ไป 

Dalai Lama Fellows กำลังมองหาเยาวชนนักออกแบบเพื่อสังคม (Young Social Innovators) จากทั่วโลก เข้าร่วมโครงการ Dalai Lama Fellows ประจำปี 2023

Dalai Lama Fellows ก่อตั้งขึ้นในปี 2023 โดยได้รับแรงบัลดาลใจและกำลังใจจากองค์ทะไลลามะที่ 14 ซึ่งกำลังจิตนาการถึงความเป็นผู้นำ ด้วยการฝึกฝนและการสนับสนุนการเคลื่อนไหวในระดับนานาชาติ ของเยาวชนนักออกแบบเพื่อสังคม (Young Social Innovators) เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายระดับโลก ในแนวทางที่ปรับใช้ให้เข้ากับท้องถิ่น ไปพร้อมกับการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของโลก

ทางโครงการจะมอบทุนการศึกษาให้ตลอดทั้งปี สำหรับนักออกแบบที่ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคมในระดับท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นในหัวข้อดังต่อไปนี้: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี, การศึกษาและการพัฒนาเยาวชน, ความยุติธรรมทางสังคม, สิ่งแวดล้อม การเข้าใจวัฒนธรรม และ Contemplation โปรแกรมนี้ไม่แบ่งแยกและครอบคลุมภูมิหลังทั้งหมด

รางวัลที่จะได้รับ 

 • เพลิดเพลินกับหลักสูตรผู้นำออนไลน์แบบ Head, Heart, Hands ตลอดทั้งปี
 • ที่ปรึกษาแบบตัวต่อตัวและกลุ่มส่วนตัว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและทักษะความเป็นผู้นำในงานออกแบบเพื่อสังคม
 • การมีส่วนร่วมใน Contemplative Leadership Assembly ร่วมกับ Fellows จากทั่วโลกและคณาจารย์ที่มากประสบการณ์
 • ความร่วมมือระยะยาวในชุมชนการเรียนรู้ระดับโลกและระบบสนับสนุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • คุณสมบัติเบื้องต้นที่ผู้สมัครจะต้องมีดังต่อไปนี้
  • อายุระหว่าง 20-35 ปี ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2023
  • สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
  • มีส่วนร่วมหรือแผนงานที่ชัดเจนสำหรับโครงการการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม และเกี่ยวข้องในระยะยาวกับโครงการตลอดทั้งปีที่ได้รับทุนสนับสนุน 

(NOTE: เนื่องจากความยากในการเปิดตัวโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมตั้งแต่เริ่มต้น ทางโครงการจึงให้ความสำคัญกับผู้สมัครที่โครงการของตนกำลังดำเนินการอยู่ แต่ในแต่ละปี ทางโครงการจะคัดเลือกโครงการที่มีความวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน สำหรับโครงการและการวางแผนที่จะเปิดตัวในระยะเวลาที่ได้รับทุนสนับสนุน เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญ ทรัพยากร และความเชื่อมโยงของชุมชนที่เพียงพอ ณ เวลาที่สมัคร)

 • มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับสังคม และปัญหาที่โครงการจะนำมาแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีประสบการณ์การทำงานกับชุมชนมาก่อนอย่างน้อยหนึ่งปี
 • สนใจเรียนรู้และเข้าร่วมการฝึกคิดตลอดทั้งปี
 • มีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมในทุกกิจกรรมของโครงการ  (แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์, การฝึกสอนแบบตัวต่อตัว, การโทรเพื่อการเรียนรู้แบบกลุ่ม, ฯลฯ )
 • จะต้องเข้าร่วมกับโครงการอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อเดือน ไม่รวมระยะเวลาการดำเนินโครงการของตนเอง
 • การเข้าร่วม Contemplative Leadership Assembly ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ปี 2023 (DFL สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง ที่พัก และอาหาร สำหรับการประชุม )

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.dalailamafellows.org/dl-fellowship

หมดเขตรับสมัคร 1 ธันวาคม 2565 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ