news

Unity for Humanity Grant Program

30 พฤศจิกายน 2022


ที่มาที่ไป 

The Unity for Humanity กำลังมองหาผู้สมัคร มาเข้าร่วม Grant Program เพื่อยกระดับ สนับสนุน และเชื่อมต่อกับ ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ 3D แบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างอนาคตที่สดใส

โครงการนี้ให้อำนาจแก่ผู้สร้าง 3D แบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างโลกให้ดีกว่าเดิม โดยการช่วยนำวิสัยทัศน์เข้ามาสู่ชีวิตของพวกเขาและขยายผลกระทบ

โครงการที่มีเนื้อหาหรือส่งเสริมความเกลียดชัง ความรุนแรง การกลั่นแกล้ง การคุกคาม การล่วงละเมิดต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมายจะไม่ได้รับการยอมรับ จุดมุ่งหมายของโครงการคือเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศของผู้สร้างผลกระทบทางสังคมที่ยั่งยืนและครอบคลุม

รางวัลที่จะได้รับ 

โครงการเสนอเงินทุน ให้คำปรึกษา และการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับโครงการผลกระทบทางสังคม RT3D  ในปี 2023 โดยมอบเงินรางวัลรวม 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 18 ล้านบาท) เพื่อช่วยให้ผู้รับทุนทำให้โครงการเป็นจริงได้

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • โครงการที่มีสิทธิ์ได้รับทุน Unity for Humanity สามารถเป็นโครงการต้นแบบหรือโครงการในขั้นตอนการผลิตใดก็ได้
  • พวกเขายอมรับ โครงการประเภทใดก็ได้ (เกม XR ภาพยนตร์ การแก้ไขปัญหา) ที่สร้างด้วย แพลตฟอร์ม RT3D ใดๆ ก็ตาม
  • ทุนไม่สามารถมอบให้บุคคลทั่วไปได้ กรุณาส่งใบสมัครผ่านนิติบุคคล (สตูดิโอ องค์กรการกุศล เป็นต้น)

Requirements

  • โครงการทั้งหมดต้องขับเคลื่อนด้วยการสร้างผลลัพธ์ หมายความว่ามีเป้าหมายการสร้างผลลัพธ์ต่อสังคมที่วัดผลได้และ/หรือ กระตุ้นให้เกิดความสนใจ และ/หรือครอบคลุมประเด็นทางสังคม การดูแลสุขภาพ การศึกษา มนุษยธรรม หรือสิ่งแวดล้อม  โครงการต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน UN 17 อย่างน้อยหนึ่งเป้าหมาย
  • ห้ามมิให้ประเทศและบุคคลที่สหรัฐอเมริกาออกมาตรการคว่ำบาตรเข้ารับการสมัคร

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  https://unity.com/humanity

หมดเขตรับสมัคร 9 ธันวาคม 2565 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ