news

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด 2022 Story of the Year Writing Contest!

23 ธันวาคม 2022


ที่มาที่ไป 

การประกวด Story of the Year ประจำปีกำลังจะกลับมาเป็นปีที่หก และ StoryShares กำลังมองหาเรื่องราวสดใหม่ หลากหลาย ที่ “อ่านง่ายและวางไม่ลง”

หมวดหมู่รางวัล

 • รางวัลความหลากหลาย
  • Seeking culturally relevant and inclusive stories that highlight the broad range of human backgrounds and experiences. Ultimately, these stories will allow them to develop a library that is as rich and varied as humanity itself.
  • กำลังมองหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องและครอบคลุมทางวัฒนธรรมที่เน้นถึงช่วงชีวิตทางภูมิหลังและประสบการณ์ต่างๆของมนุษย์ จนในที่สุดพวกเขาจะได้นำเรื่องราวเหล่านี้ ไปพัฒนาห้องสมุดให้มีมากและหลากหลายเหมือนตัวของมนุษย์เอง
 •  หัวข้อยาก: คุณไม่ได้โดดเดี่ยว (You Are Not Alone)
  • เรื่องราวต่างๆ เป็นทั้งเพื่อน ผ้าห่มฉุกเฉิน และที่ปรึกษา โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาไม่หลีกหนีจากหัวข้อและสถานการณ์ที่ยากลำบาก จุดประสงค์ของหัวข้อนี้มากกว่าแค่การจัดทำหนังสือ แต่เพื่อผู้อ่านจำนวนมหาศาลและประสบการณ์อันมากมาย โดยเฉพาะผู้ที่มักจะรู้สึกสูญเสียและโดดเดี่ยว
 • จากวัยรุ่นสู่วัยรุ่น (For Teens By Teens)
  • พวกเขากำลังมองหานักเขียนอายุไม่เกิน 18ปี เพื่อสนับสนุนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ในห้องสมุดที่กำลังเติบโต พวกเขาต้องการให้นักเขียนรุ่นใหม่ได้ค้นหามุมในใจ สำหรับเรื่องราวที่ต้องการอ่าน เพื่อจะได้นำเรื่องราวเหล่านี้ไปเล่าต่อในเพจแก่เพื่อนๆ
 •  การเชื่อมต่อทางวัฒนธรรม (Cultural Connections)
  • Throughout history, stories have helped them to connect with and understand one another. They’ve been the windows into the great, big world around them. Entries for this category will focus on specific cultures around the world, from festivals and holidays, to folklore, to family histories, and more. They want readers to see life as it is lived in all corners of the globe. 
  • ตลอดประวัติศาสตร์ เรื่องราวช่วยให้พวกเขาเชื่อมโยงและเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นหน้าต่างสู่โลกใบใหญ่ที่อยู่รอบตัวพวกเขา หมวดหมู่นี้จะเน้นไปที่วัฒนธรรมเฉพาะจากทั่วโลก ตั้งแต่เทศกาลและวันหยุด ไปจนถึงนิทานพื้นบ้าน ประวัติครอบครัว และอื่นๆ  พวกเขาต้องการให้ผู้อ่านได้เห็นชีวิตในทุกๆมุมโลก

รางวัลที่จะได้รับ 

 • ผู้ชนะจะได้รับรางวัลเงินสด 12,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 410,000 บาท) และผลงานจะได้รับการตีพิมพ์ทั้งในรูปแบบดิจิทัลและสิ่งพิมพ์
 • รางวัลความหลากหลาย
  • $5,000 + publication in digital & print
  • รางวัลเงินสด 5,000  ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 170,000 บาท) และผลงานจะได้รับการตีพิมพ์ทั้งในรูปแบบดิจิทัลและสิ่งพิมพ์
 • หัวข้อยาก: คุณไม่ได้โดดเดี่ยว
  • $2,000 + publication in digital & print
  • รางวัลเงินสด2,000  ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 70,000 บาท) และผลงานจะได้รับการตีพิมพ์ทั้งในรูปแบบดิจิทัลและสิ่งพิมพ์
 • จากวัยรุ่นสู่วัยรุ่น
  • $2,000 + publication in digital & print
  • รางวัลเงินสด2,000  ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 70,000 บาท) และผลงานจะได้รับการตีพิมพ์ทั้งในรูปแบบดิจิทัลและสิ่งพิมพ์
 • การเชื่อมต่อทางวัฒนธรรม
  • $3,000 + publication in digital & print
  • รางวัลเงินสด 3,000  ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 100,000 บาท) และผลงานจะได้รับการตีพิมพ์ทั้งในรูปแบบดิจิทัลและสิ่งพิมพ์

Storyshares มีภารกิจที่จะกระจายความรักการอ่านและปรับปรุงทักษะการรู้หนังสือทั่วโลก ในการประกวดการเขียนประจำปี พวกเขามีส่วนร่วมกับชุมชนนักเขียนเพื่อสร้างห้องสมุดใหม่ที่เต็มไปด้วยหนังสือที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนวัยรุ่นและผู้ใหญ่หลายล้านคนที่ยังเรียนรู้ที่จะอ่าน

ทุกรายการที่ตรงตามหลักเกณฑ์ของ Storyshares มีโอกาสที่จะได้รับการเผยแพร่ ถือเป็นโอกาสดีสำหรับนักเขียน ในการเผยแพร่ผลงานต่อเครือข่ายนักอ่านจำนวนมาก และสำหรับคำมั่นสัญญาของเขาในการปรับปรุงผลลัพธ์การรู้หนังสือทั่วโลก

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • การมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชันหรือรับรางวัลนั้นเปิดสำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือดินแดนและที่ดินในครอบครอง
 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามเรื่องราวและข้อความทั้งหมดจะต้องส่งเป็นภาษาอังกฤษ สิทธิการเข้าแข่งขันถือเป็นโมฆะหากกฎหมายห้ามไว้
 • บุคคลที่อาศัยอยู่ในบราซิล อิตาลี เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย และควิเบกไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด
 • จำกัด “หนึ่ง” การลงทะเบียนต่อบุคคล แต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการส่งในแต่ละคน
 • ความพยายามใด ๆ ของผู้เข้าร่วมในการบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับตนเองผ่านการใช้นามแฝงหรือที่อยู่อีเมลหลาย ๆ ที่อยู่ จะตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมรายนั้น ผู้เข้าร่วมที่เพิกเฉยต่อกฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมหรือชนะการประกวด
 • กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้รับเหมา และตัวแทน (และครอบครัวใกล้ชิด และสมาชิกในครัวเรือน) ของผู้สนับสนุน ผู้ปกครอง บริษัทในเครือ บริษัทสาขา หน่วยงานโฆษณาและหน่วยงานส่งเสริม หรือบริษัทอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การผลิต การดำเนินการ หรือการจัดจำหน่าย ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมเช่นกัน และการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สนับสนุนถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สิทธิในการเข้าร่วมฟรี ไม่จำกัดจำนวน และเปิดนานาชาติ

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.storyshares.org/contest/

หมดเขตรับสมัคร  27 ธันวาคม 2565


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ