news

Visa Accelerator Program 2023 สำหรับสตาร์ทอัพทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

6 มกราคม 2023


, ,

Visa Accelerator Program 2023 for Startups across the Asia Pacific Region

ที่มาที่ไป 

ขณะนี้  Visa Accelerator Program เปิดให้สมัครเข้าร่วม เพื่อช่วยสตาร์ทอัพปลดล็อกศักยภาพการเติบโตและขยายขนาดธุรกิจทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยทำงานร่วมกันในโซลูชันที่โอกาสที่ใหญ่ที่สุดในการชำระเงินแบบดิจิทัล

Visa Accelerator Program ออกแบบมาสำหรับบริษัทที่กำลังเติบโตที่ต้องการขยายการเข้าถึงตลาด โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ การบูรณาการทางเทคนิค และ การเร่งพัฒนาการค้า

ร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการชำระเงินของวีซ่า สถาปนิกผลิตภัณฑ์ และทีมพัฒนาธุรกิจของ Visa สตาร์ทอัพในโปรแกรม Visa Accelerator จะร่วมกันพัฒนา ทดสอบ และทำซ้ำโซลูชันใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่หาโอกาสในการเข้าสู่ตลาดที่จับต้องได้ ด้วยเครือข่ายสถาบันการเงิน ร้านค้า และพันธมิตรทางดิจิทัลที่กว้างขวาง ตลอดระยะเวลาหกเดือน

ปัจจุบันเป็นปีที่สามแล้ว ที่โครงการ Visa Accelerator ช่วยให้ธุรกิจสตาร์ทอัพที่โดดเด่นที่สุดในเอเชียแปซิฟิกได้เติบโต

โปรแกรมนี้ออกแบบมาเพื่อเร่งให้เกิดนวัตกรรมโดยการระบุสตาร์ทอัพที่มีความสามารถสูงที่สามารถร่วมมือกับ Visa และ พันธมิตรสำคัญของ Visa เพื่อสร้างโซลูชั่นที่ล้ำสมัยผ่านกระบวนการสำรวจโอกาสและ การตรวจสอบผ่าน POC 

ผู้เข้าร่วมที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งสำเร็จโครงการอาจมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับ Visa บริษัทในเครือ และพันธมิตร ในหลายๆด้าน รวมถึงการทำการค้า  ความร่วมมือ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อรับการสนับสนุน การให้คำปรึกษาและการลงทุนที่มีศักยภาพจาก Visa บริษัทในเครือ หรือพันธมิตร

ผู้เข้าร่วมที่ได้รับการคัดเลือกอาจได้รับการเสนอชื่อโดย Visa เพื่อร่วม (ในฐานะตัวแทนของภูมิภาค AP) ในโครงการ Visa Everywhere Initiative (“VEI”) ระดับโลกในปี 2566

กลุ่มเป้าหมาย 

 • ความสอดคล้องกับพันธกิจ
  • สตาร์ทอัพที่มีวิธีแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ด้านโอกาส ด้านใดๆ ต่อไปนี้:
   • Web 3.0
   • การเคลื่อนไหวของเงินทั่วโลก (Global Money Movement)
   • การเงิน (Embedded Finance)
   • ผู้ค้าและผู้เปิดใช้งานธุรกิจขนาดเล็ก (Merchant and Small Business Enablers)
   • การธนาคาร (Open Banking)
  • โซลูชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
   • สตาร์ทอัพที่มีโซลูชันที่ผ่านการทดลองว่าใช้ได้จริงในตลาด
   • มีขอบเขตที่ชัดเจนและเหตุผลทางธุรกิจสำหรับการ POC กับ Visa
  • ระยะการเติบโต
   • เงินทุนขั้นตำ่ 9-12 เดือน  (ซีรี่ A ขึ้นไป)
   • มีแหล่งข้อมูลสำหรับการทดสอบ POC กับ Visa (สตาร์ทอัพสามารถสละเวลาและโฟกัสโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานหลัก)
  • มุ่งเน้นเอเชียแปซิฟิก
   • สตาร์ทอัพที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจในเอเชียแปซิฟิก
   • การดำเนินงานที่อยู่ในภูมิภาคถือเป็นข้อได้เปรียบ

รางวัลที่จะได้รับ 

 • Rapid Testing
  • ทดสอบและตรวจสอบโซลูชันอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Proof of Concept (POC) ที่มุ่งเน้นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกสูงสุดภายในระยะเวลาอันสั้น
  • รับเงินทุนสูงถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามดุลยพินิจของ Visa เพื่อสนับสนุนการ POC ของคุณ
  • รับการสนับสนุนทางธุรกิจและทางเทคนิคเพื่อสร้างและปรับใช้โซลูชันของคุณ
 • การเข้าถึงและความร่วมมือ
  • รับคำแนะนำพิเศษเกี่ยวกับเครือข่ายลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลกของ Visa
  • สำรวจหาความร่วมมือและโอกาสทางการค้า 
  • การบูรณาการที่ตามมากับความคิดริเริ่มและโปรแกรมระบบนิเวศของวีซ่า
 • การให้คำปรึกษา
  • เข้าถึงความเป็นผู้นำของวีซ่าและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อสร้างแผนงานของคุณ
  • มีผู้สนับสนุน Visa และ ทีมงาน POC ที่จะเปิดประตูให้สตาร์ทอัพของคุณไปสู่ความสำเร็จ
  • เข้าถึงเครือข่ายที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงของ Plug & Play เพื่อติดตามการเติบโตของคุณอย่างรวดเร็ว
 • ปรับขนาดธุรกิจของคุณ
  • ขยายสู่ภูมิภาคใหม่ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านตลาด
  • การติดตามผลการทดลองทางธุรกิจ ข้อตกลงทางการค้า การสร้างสรรค์ร่วมกัน และแม้แต่เงินทุนสำหรับ POC เพื่อความสำเร็จทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก 
  • เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลกในฐานะหนึ่งในสตาร์ทอัพชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • พวกเขาสนับสนุนให้สตาร์ทอัพที่มีการดำเนินงานในเอเชียแปซิฟิกสมัครเข้าร่วมโปรแกรม อย่างไรก็ตาม สตาร์ทอัพที่อยู่ในต่างประเทศ ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเติบโตระยะยาวในภูมิภาค ก็อาจสมัครเข้าร่วมโปรแกรมได้
 • คุณสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมได้ ต่อเมื่อคุณเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นหรือจดทะเบียนเพื่อทำธุรกิจในตลาดใดตลาดหนึ่งที่ Visa ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และผู้เข้าร่วมทั้งหมดจากบริษัทของคุณ จะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ณ เวลาที่ลงทะเบียน (หรืออย่างน้อยอายุบรรลุนิติภาวะในเขตที่อาศัยของคุณ) นอกจากนี้ พนักงานของ Visa หรือบริษัทในเครือไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโปรแกรม
 • Visa อาจขอหลักฐานการมีสิทธิเข้าร่วม รวมถึงเกี่ยวกับความมีตัวตนตัวตน องค์กรบริษัท อายุ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และอาจตัดสิทธิ์การสมัครหรือผู้เข้าร่วมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
 • รวมถึงการไม่มีข้อจำกัด หาก Visa พิจารณา (ตามดุลยพินิจของ Visa แต่เพียงผู้เดียว) ว่าหลักฐานที่ให้มานั้นไม่เพียงพอ หรือผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมไม่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติของโปรแกรม ผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้หรือพยายามในทางใดทางหนึ่งที่จะขัดขวางหรือทำลายโปรแกรมหรือเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้
 • คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ เพื่อสมัครหรือเข้าร่วมในโปรแกรม อย่างไรก็ตาม คุณและบริษัทของคุณ (หากมี) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการสมัครรับเลือกเป็นผู้เข้าร่วมในโปรแกรมหรือเข้าร่วมในโปรแกรมเอง

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.visa.com.sg/visa-everywhere/innovation/apaccelerator.html#7

หมดเขตรับสมัคร 10 มกราคม 2566


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ