news

Unilever Young Entrepreneur Awards 2017

12 เมษายน 2017


, , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , ,
Screen Shot 2017-04-13 at 4

มูลนิธิอโชก้า (Ashoka) ร่วมกับ ยูนิลีเวอร์ (Unilever) และสถาบันผู้นำเพื่อความยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (The Cambridge Institute for Sustainability Leadership หรือ CISL) จัด Unilever Young Entrepreneur Awards 2017 เปิดรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อประกวดหาสุดยอดผู้ประกอบรุ่นใหม่ที่มีแนวคิด และมีผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่แก้ปัญหาสังคม โดยในปี 2017 นี้ มีโจทย์ 5 ประเด็นดังนี้ 

 • Waste ปัญหาขยะและของเสีย เช่น
  • เป็นวิธีที่แก้ไขปัญหาขยะที่เป็นบรรจุภัณฑ์ (packaging waste)
  • เป็นวิธีลดการใช้วัสดุในขั้นตอนการผลิต หรือวิธีเลือกวัสดุทดแทนในการผลิต
  • เป็นกิจการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนที่ทำงานในหน่วยเก็บขยะ
  • ทำงานเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติ หรือ พฤติกรรมในการรีไซเคิล หรือการนำขยะกลับมาใช้
  • มีหลักฐานว่าเป็นกิจการที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ พร้อมให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภคและระบบนิเวศได้ในเชิงประจักษ์
 • Opportunities for Women ให้ความเท่าเทียมและโอกาสแก่ผู้หญิง โดยลดการกีดกันและการเอารัดเอาเปรียบผู้หญิง เช่น
  • ทำงานเพื่อให้ผู้หญิงเข้าถึงการมีทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูชีพ
  • สร้างช่องทางให้ผู้หญิงมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและปลอดภัย
  • เป็นกิจการทางเลือกที่ช่วยเหลือผู้หญิงให้ยกระดับชีวิตจนพ้นจากความยากจน 
 • Farm to Fork and Cup ทางเลือกของการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อความยั่งยืน เช่น
  • ทำงานเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มด้วยความยั่งยืน ตั้งแต่การผลิตจนถึงการบริโภค
  • สามารถปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบอาหาร เป็นตัวอย่างการสร้างคุณค่าในการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ผลิตและเพิ่มความมั่นคงแก่ระบบการกักเก็บอาหารให้ดีขึ้นในระยะยาว และคำนึงถึงปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การใช้พื้นที่ และการจัดการปัญหาทางสังคมที่มีในชุมชนนั้นๆ อย่างมีความรับผิดชอบ
  • ทำงานกับผู้ผลิต ชาวไร่ชาวนารายย่อย ทำงานเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับโภชนาการที่ยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนผู้คนให้มีหลักการในการเลือกบริโภค หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ทำให้คนและธรรมชาติมีสุขภาพที่ดี
 • Water ปัญหาน้ำ เช่น
  • ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ หรือปัญหาสุขลักษณะและอนามัยในน้ำ แม้ในพื้นที่ยากไร้
  • ทำงานแก้ไขปัญหาการลดการสูญเสียน้ำ ตั้งแต่การเจาะเพื่อหาน้ำ กลั่น และกรองน้ำ ให้ช่วยเหลือผู้คนให้เข้าถึงน้ำ และให้เครื่องมือหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพฤติกรรมการใช้น้ำที่บ้านหรือที่ทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้ประกอบการ อายุ 18- 35 ปี ไม่จำกัดสัญชาติ
 • เป็นผู้ก่อตั้ง หรือผู้ร่วมก่อตั้งโครงการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ 1 ใน 5 ประเด็นข้างต้น
 • เป็นโครงการนำร่องที่อยู่ในระยะลงมือทำ (มีการสร้างเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ เริ่มทำงานร่วมกับสถาบันที่เกี่ยวข้อง หรือตั้งต้นเป็นกิจการ)
 • ผู้สมัครต้องไม่ได้เป็นพนักงานของยูนิลีเวอร์ในปัจจุบัน แต่อาจเคยทำงานกับยูนิลีเวอร์ในอดีต หรือกำลังทำงานร่วมกับยูนิลีเวอร์ในปัจจุบัน (partner) ได้ 
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ทุนสนับสนุน

 • ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 8 คน จะได้รับรางวัลเงินสด พร้อมด้วยการสนับสนุนด้านอื่นๆ และคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 ยูโร หรือประมาณ 9 ล้านบาท
 • ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสดสมทบอีก 50,000 ยูโร พร้อมด้วยการให้คำปรึกษาทางธุรกิจมูลค่า 25,000 ยูโร รวมทั้งรางวัลอันทรงเกียรติ Prince of Wales Young Sustainability Entrepreneur Prize จากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักร ในขณะที่ผู้เข้ารอบสุดท้ายที่เหลืออีก 7 คนจะได้รับเงินรางวัลคนละ 10,000 ยูโร พร้อมด้วยการให้คำปรึกษาทางธุรกิจมูลค่า 10,000 ยูโร

วิธีการสมัคร
ส่งอีเมลล์แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ โดยตอบคำถามดังต่อไปนี้ 

 • Personal Information
  • Full name
  • Age
  • Contact
 • Project Information
  • Name of the project + URL link
  • field of work related to topics of UYEA 2017 (Waste / Opportunities for women / Sustainable Agriculture / Water)  
  • Concise description of the project (max 40 words)
  • Why do you think your project is a good fit for this awards (max 100 words)

แล้วส่งอีเมลล์มาที่ [email protected] ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 

หมายเหตุ : ทางทีมงาน School of Changemakers และ Ashoka Thailand มีหน้าที่คัดเลือกโปรเจกต์ที่เหมาะสม และตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อเสนอชื่อต่อไปทางโครงการ UYEA 2017 เท่านั้น โดยทางโครงการจะเป็นผู้มีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม และจะติดต่อกับผู้สมัครโดยตรงเอง 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม Unilever Young Entrepreneur Awards 2017 


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ