news

โครงการ HealthTech Innovation Challenge เปิดรับสมัคร Startup ด้านสุขภาพ

29 มิถุนายน 2017


, , , , , ,
, , , , , , , , , , ,
Screen Shot 2017-06-28 at 11

ต่อเนื่องมาจาก HealthTech Innovation Challenge Accenture ได้ขยายขอบเขตการทำงานให้กว้างขึ้นด้วยการจัดตั้ง HealthTech Innovation Challenge หรือโครงการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของ Startup บริษัทชีววิทยาศาสตร์ และองค์กรด้านสุขภาพต่างๆ ที่ต่อสู้กับความท้าทายด้านสุขภาพใหญ่ๆ ของโลก ผ่านระบบ acceleration โอกาสทางการค้า แล็บนวัตกรรม และอีกมากมาย

ประเภทของโครงการ

 • Help ME better manage my health
  • ทำอย่างไรให้ลูกค้า (ผู้ป่วย ผู้ดูแล ญาติ) ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกต้อง และได้รับการบริการด้านสุขภาพในเวลาที่เหมาะสม
  • ทำอย่างไรให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจวิธีการดูแลสุภาพและผลการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งให้มีวิถีชีวิตที่ต้องการจะรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของความรู้ด้านสุขภาพด้งกล่าว 
 • Help ME get better faster
  • ทำอย่างไรให้องค์กรด้านสุขภาพมีบริการด้านแผนการดูแลสุขภาพและการติตตามผลที่นำไปสู้ผลการรักษาที่ดีขึ้น
  • ทำอย่างไรให้หลักฐานด้านปัญหาสุขภาพบนโลกปัจจุบัน และ/หรือ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่เกี่ยวกับความเชื่อทางวัฒนธรรม ถูกนำไปใช้ในสื่อกระแสหลักเพื่อพัฒนาผลการรักษาที่ดีขึ้น
 • Help ME have better and easier access to healthcare
  • ทำอย่างไรให้ประชากรด้อยโอกาส หรือประชากรในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพจากผู้ให้บริการที่ได้รับการฝึกฝนทักษะการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ และให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมการรักษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • Help keep MY information private and secure
  • ทำอย่างไรให้ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับสุขภาพถูกเก็บเป็นความลับอย่างปลอดภัย ในขณะที่ยังสามารถใช้เพื่อแบ่งปัน และทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีขึ้น

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • มีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่แก้ไขและพัฒนาการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ หรือจัดการสุขภาพ อย่างสร้างสรรค์
 • เป็น Startup บริษัทชีววิทยาศาสตร์ หรือองค์กรดูแลสุขภาพ ที่กำลังเติบโต
 • มีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ซึ่งสามารถใช้ในการแสดงวิธีการทำงาน/การให้บริการ และได้ถูกจัดเตรียมเพื่อการแบ่งปันกับพาร์ทเนอร์ของโครงการ ภายใต้ Non-disclosure agreement (NDA) หรือ สัญญาปกปิดข้อมูลเป็นความลับ และกับพาร์ทเนอร์อื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

กำหนดการรับสมัคร

 • หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 กันยายน 2560

ทุนสนับสนุน

 • เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายเดียวกับเพื่อนเจ้าของโครงการ นักลงทุน และ influencers ชั้นนำ
 • การเข้าร่วมและจัดแสดงผลงานใน StartUp Health Festival ระหว่าง การประชุม JP Morgan Healthcare Investor ณ รัฐซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 8 มกราคม 2561
 • โอกาสในการเป็นที่รู้จักผ่านสื่อมากมาย
 • โอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์กับนวัตกร ผู้นำอุตสาหกรรม และพาร์ทเนอร์มากมาย
 • โอกาสในการฝึกงานภาคปฎิบัติกับ Accenture’s Innovation Architecture ด้วยแนวคิด design-thinking 
 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม HealthTech Innovation Challenge


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ