news

ทุน PEMSEA เพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทางทะเลอย่างยั่งยืน

29 กรกฎาคม 2017


,
, , , , , , , , , , ,
Short Youth Grant Competition Poster

PEMSEA (Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia) หรือ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก จัดตั้งการแข่งขัน Youth Grant Competition เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทางทะเลที่คิดค้นและดำเนินการโดยผู้นำเยาวชนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
คุณสมบัติผู้รับทุน

  • อายุ 18-30 ปี
  • เป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศบรูไน กัมพูชา จีน เกาหลีใต้ อินโดเนเชีย ญี่ปุ่น สหธารณรัฐประชาชนลาว มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีเหนือ สิงคโปร์ ติมอร์-เลสเต หรือเวียดนาม
  • คิดค้นหรือจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยทีมงานจะรับพิจารณาโครงการที่ได้ให้รัฐบาลท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตามหลักยุทธศาสตร์ Integrated Coastal Management – ICM
  • โครงการจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันพาร์ทเนอร์ เช่น PNLC สมาชิกของ PNLG มหาวิทยาลัย รัฐบาลท้องถิ่น NGOในพื้นที่ หรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง
  • แผนโครงงานสามารถแสดงความยั่งยืนด้านการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในเชิงประจักษ์

กำหนดการรับสมัคร

  • หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กันยายน 2560

ทุนสนับสนุน

  • ทุนสนับสนุนสูงสุด 2,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 66,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม PEMSEA Launches Youth Grant Competition for 2017

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below