news

โอกาสทำงานวิจัยกับ Ashoka UK สำหรับนักศึกษาป.เอก

2 มีนาคม 2018


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , ,
APply Now (1)

มูลนิธิ Ashoka UK ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมัน รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกเพื่อให้ทุนทำงาน (เต็มจำนวน) ใน European Training Network ที่ Ashoka UK ในกรุงลอนดอน อังกฤษ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความทรงจำมวลชน (public memory) POEM ที่กำหนดความหมายของ ‘ความสำเร็จ’ ในคนรุ่นใหม่ และศึกษาการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของความสำเร็จในยุคที่มีปัญหาใหญ่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ และยินดีต้อนรับใบสมัครจากผู้พิการ
 • คุณวุฒิปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยอื่นทั่วโลก โดยมีประสบการณ์ทำงานวิจัยในขอบข่ายต่อไปนี้
 • Critical Heritage Studies, Critical Data Studies Cultural Anthropology, Cultural Studies, Design Anthropology, Digital Cultures, Digital Anthropology, Digital Heritage, Digital Humanities, Digital Museology, European Ethnology, Human-Computer Interaction, Information Behaviour, Information Studies, Media Anthropology, Media Studies, Memory Studies, Museology, Museum Studies, Participatory Design, Science and Technology Studies, Social Anthropology, Software Studies, Visitor Studies, Visual Anthropology, Visual Sociology
 • เป็นนักศึกษาปริญญาเอก ปี 0-4 และยังไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 • สามารถเดินทางและทำงานที่ประเทศต่างๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ทำงานในสหราชอาณาจักรเกิน 12 เดือน ใน 3 ปีที่ผ่านมา
  • ระยะดังกล่าวไม่รวมการเดินทางเพื่อพักผ่อน
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี เป็นอย่างดีเพื่อทำงานและเรียนรู้ทักษะต่างๆ จากเครือข่ายเทรนนิ่ง
  • แนบผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนานาชาติที่เป็นมาตรฐาน เช่น TOEFL และ IELTS 

โอกาสที่จะได้รับ

 • โอกาสการทำงานร่วมกับ Ashoka UK ในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นจำนวน 3 ปี
 • ค่าตอบแทนในการทำงานสนับสนุนตลอด 3 ปี ตาม MSCA regulations ซึ่งประกอบไปด้วยค่าที่พัก ค่าเดินทาง และเงินสงเคราะห์ครอบครัว (จดทะเบียนแต่งงาน)
 • โอกาสฝึกทักษะ พัฒนาอาชีพ และเรียนรู้งานในคอร์สเรียน เวิร์กช็อป งานประชุม งานอีเว้นท์ และ secondments 
 • เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายสมาคมมหาวิทยาลัยชั้นนำ องค์กรภาคประชาสังคม และ SME จากทั่วทวีปยุโรป

หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ POEM Application


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ