news

ChangemakerXchange Indonesia 2018 เปิดรับสมัครแล้ว

13 มีนาคม 2018


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , ,
card2

Ashoka ร่วมกับ Robert Bosch Stiftung จัดแพลตฟอร์มการร่วมมือระดับโลกเพื่อนำพาให้นักสร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่จากทั่วโลกมารู้จักกัน พร้อมทั้งร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง ในงาน ChangemakerXchange ในประเทศอินโดเนเซีย ในวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 18-30 ปี (โครงการให้ความสำคัญกับความหลากหลายและต้องการให้โอกาสคนรุ่นใหม่ จึงมีที่จำกัดสำหรับผู้เข้าร่วมอายุ 29-30 ปี)
 • มาจากประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเชีย อินโดเนเชีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์ จีนหรืออินเดีย
  • หรือเคยสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศเหล่านี้
 • มีความสามารถด้านความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้นำคนอื่น หรือมีประสบการณ์ด้านการร่วมจัดตั้งกิจการสังคมที่ดำเนินการอยู่
  • ผู้ที่อยู่ในระดับพัฒนาไอเดียหรือผู้ที่เป็นอาสาสมัครในองค์กรสังคมถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์รับสมัคร
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ทำงาน เสนองาน และร่วมงานกับผู้เข้าร่วมท่านอื่นได้
 • มีทักษะและต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนักสร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

โอกาสที่จะได้รับ

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับสู่เมืองที่จัดงานในประเทศอินโดเนเซีย (เมืองและสถานที่จะประกาศอีกครั้ง)
 • ค่าโรงแรม ค่าเดินทาง อาหาร ค่าเข้าร่วมงานประชุม ตลอดห้าวันสี่คืน ในวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561

หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2561
สมัครได้ที่ ChangemakerXchange Indonesia 2018


เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below