news

World Forum for Democracy เพื่อความเท่าเทียมทางเพศ

23 พฤษภาคม 2018


, , , , , , ,
, ,
gender-equality-rose_en

World Forum for Democracy คือแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนและนวัตกรรมด้านประชาธิปไตยที่ต้องการเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆ ให้กลายเป็นจริงเพื่อส่งเสริมแนวคิดด้านประชาธิปไตย ผ่านงานอีเวนท์เกี่ยวกับประชาธิปไตย ตั้งแต่ความท้าทายที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดค้นนวัตกรรมและวิถีใหม่ๆ และดีเบทเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา
ในช่วงที่ผ่านมา แฮชแท็ก #MeToo เป็นกระแสให้คนธรรมดาๆ ทั่วโลกที่เคยถูกคุกคามทางเพศในทุกมิติของชีวิตให้ออกมาแสดงพลังต้านการคุกคามทางเพศ ทำให้สังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศว่ามีอะไรอีกมากที่ต้องแก้ไข
World Forum for Democracy ครั้งที่ 7 นี้จะชวนทุกคนที่เห็นปัญหาเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศและต้องการแก้ไขมารวมตัวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายหลัก 2 ประการ คือ การลดความรุนแรงและการเลือกปฎิบัติต่อผู้หญิงและเด็ดผู้หญิง และทำให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศในชีวิตส่วนตัว สาธารณะและเศรษฐกิจ
ภายในงานจะมีกิจกรรม THE LAB ซึ่งเป็นหัวใจของงาน World Forum for Democracy ซึ่งเป็นช่วงที่ระบุปัญหาของโครงการที่อยู่ในระยะขยายผล (Scale) โดยแต่ละโครงการจะใช้เวลาในการนำเสนองาน 10 นาทีและรับการประเมินโดยคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผลสรุปการประเมินและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม The Lab จะถูกนำไปวิเคราะห์รวมกันเพื่อสรุปผลในช่วงท้ายของงานและใช้ในการลงคะแนนจากผู้เข้าร่วมเพื่อหาผู้ชนะรางวัล Democracy Innovation Award

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 • องค์กร/สถาบันจากทั่วโลกที่นำเสนอโครงการริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและความท้าทายทุกประเภทที่ผู้หญิงประสบ
 • มีหลักฐานการทำงานในประจักษ์ที่สามารถแสดงผลกระทบทางสังคมที่นำไปสู่การส่งเสริมและป้องกันสิทธิของผู้หญิง และ/หรือ นำไปสู่ตัวเลขของผู้หญิงระดับกรรมการหรือผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคสังคม และ/หรือภาคการเมืองการปกครอง
 • ตัวอย่างการทำงานและแก้ไขปัญหาความท้าทาย เช่น
  • เข้าใจการทำงานและผลกระทบของความไม่เท่าเทียมทางเพศ
  • การต่อสู้การกีดกันทางเพศที่เกิดจากทัศนคติที่ผู้ชายเป็นใหญ่ (patriarchal attitudes) และคตินิยมของสังคม
  • การช่วยเหลือเหยื่อและการป้องกัน
  • การขับเคลื่อนทางสังคมเกี่ยวกับสิทธิผู้หญิงด้านการโน้มน้าวให้เกิดที่นั่งสำหรับผู้หญิงในตำแหน่งกรรมการหรือที่สามารถตัดสินใจ ทั้งในระดับท้องถิ่นและทั่วโลก
  • กระจายแนวคิดด้านความเท่าเทียมและระบุต้นตอของปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศ เช่น ต่อสู้แนวคิดเหมารวมทางเพศ (stereotypes) ในสื่อ ในโฆษณา 
  • พรรคการเมืองที่จัดการให้สมาชิกพรรคมีความหลากหลายทางเพศในจำนวนเท่ากัน และส่งเสริมผู้หญิงจากพื้นเพที่หลากหลายให้ทำงานในสภาที่ได้รับเลือก
  • ติดตามการดำเนินงานของโครงการริเริ่ม
  • ลดช่องว่างในการผลิตซ้ำความไม่เท่าเทียมทางเพศ เช่น การทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง การขาดผู้หญิงที่จะเป็นตัวแทนในรัฐบาลท้องถิ่น 
  • เพิ่มกานแข่งขันระหว่างองค์กรในการทำให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ
  • ทำธุรกิจแนวใหม่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกิจกรรมในสังคม เช่น เป็นตัวตั้งตัวตีในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) และเศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy)
  • ส่งเสริมผู้ประกอบการผู้หญิงและสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ รวมทั้งนักลงทุน ผู้สนับสนุน และลูกค้า โดยเฉพาะในการสนับสนุนให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล
  • ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือต่อสู้ความไม่เท่าเทียมทางเพศ
  • ลดอคติความเป็นใหญ่ของผู้ชายใน artificial intelligence (AI)
  • ส่งเสริมให้ผู้หญิงในภาคศาสนามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคม

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญไปร่วมงาน World Forum ที่เมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักสามารถขอรับทุนสนับสนุนได้ หากจำเป็น)

หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ World Forum for Democracy 2018


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ