news

Bridging The Gap Workshop, 27-28 June 2018

28 พฤษภาคม 2018


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
bridgingthegap1

Bridging The Gap Workshop 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับภาคธุรกิจที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสังคม ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ CSR  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ไปจนถึงการจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมใหม่ หรือต่อยอดจากธุรกิจหลัก  ซึ่งภาคธุรกิจหลายแห่งต่างมีความพร้อมในด้านทรัพยากร ทั้งกำลังคนและเงินทุน  หากแต่ปัญหาสังคมนั้น มีความซับซ้อนและอาจต้องใช้กระบวนการและเครื่องมือในการทำความเข้าใจปัญหา รวมถึงแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างนวัตกรรม และสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรอื่นๆ ที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้ว

Workshop นี้ระยะเวลา 2 วัน เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป , ทำงานอยู่ในภาคธุรกิจ ขนาดเล็ก/กลาง เอเจนซี่โฆษณา และออแกไนเซอร์ ที่กำลังมองหา…..

  • วิธีการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับแนวคิด และคุณค่าของธุรกิจ 
  • ไอเดียใหม่ๆ ในการสร้างแคมเปญ CSR ที่สร้างผลกระทบทางสังคมอย่างแท้จริง 
  • ปรับเปลี่ยนหน่วยงานเดิม  หรือ จัดตั้งหน่วยงานใหม่ ให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคม
  • ใช้จุดแข็งธุรกิจของตนเองช่วยแก้ไขปัญหาสังคม

วัน – เวลา : 27-28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
สถานที่ : School of Changemakers  ชั้น 2 A2-202 เลขที่ 3803 ซอยรพ.1 ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย กทม.
แผนที่ :  http://bit.ly/Schoolmap

ค่าใช้จ่าย :  4,900 บาท ต่อท่าน ยังไม่รวม VAT 7% ( หากองค์กรส่งผู้เข้าอบรมมากกว่า 1 ท่าน ท่านต่อไป 3,000 บาท/ท่าน) รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน

วันที่ 1 : Changemaking Concept , Review & Goal Setting
เข้าใจแนวคิดการสร้างการเปลี่ยนแปลง ทบทวนการทำงาน และตั้งเป้าหมาย

1. Changemaking concept : รู้จักแนวคิดการสร้างการเปลี่ยนแปลง และรูปแบบการแก้ปัญหาแบบต่างๆ
(Good business/Social enterprise/CSR/CSV)
2. How to start your social project/enterprise

  • Change starts with you : ทบกวนการทำงานขององค์กรที่ผ่านมา เป้าหมาย พันธกิจ ทีมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 
  • Decoding your organization ถอดรหัสองค์กรและคนทำงาน ค้นหาความเชี่ยวชาญ (expertise) และ ทุนทางสังคม (asset)
  • Trend & Opportunity วิเคราะห์เทรนด์และโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 2 : Understanding Problem & Idea Development  
ทำความเข้าใจปัญหาสังคมและมองโอกาสในการแก้ไข

1. Let’s define your problem : ค้นหาปัญหาสังคมที่องค์กรสนใจ สอดคล้องกับการทำงาน เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์กร ทำความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
2. Understand problem insights : ทำความเข้าใจในปัญหาในเชิงลึก และมองหาโอกาสในการแก้ไข
3. Options & Models : ทำความเข้าใจทางเลือก และโมเดลในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง เพื่อสร้างทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change)  
4. Next Steps : วางแผนเบื้องต้นในการทำงานขั้นต่อไป 

วิธีการสมัคร :
1. กรุณากรอกใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/bridgingthegap2018-1
2. โอนชำระเงินค่าเข้าอบรม ได้ที่เลขบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย 031-3-21119-3 / ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด สาขาเซ็นทรัลเวิร์ล
3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ [email protected]

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณเกด 063 9636561
[email protected]


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ