news

Changemakers Exchange Summit เปิดรับสมัครแล้ว

18 กรกฎาคม 2018


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
37294491_2196319090397575_2510970973688168448_o

อโชก้าสากล ร่วมกับมูลนิธิโรเบิร์ต บอช เยอรมัน ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการ Changemakers Exchange Summit เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้นำกิจกรรมทางสังคม อายุ 18-30 ปี จากประเทศในทวีปเอเชียได้มารู้จัก แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมถึงสร้างโอกาสในการร่วมมือกันระหว่างองค์กร และสร้างเครือข่ายของนักสร้างความเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
โดยครั้งนี้ อโชก้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน ในวันที่ 23-27 ตุลาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ไม่จำกัดสัญชาติ  มีอายุระหว่าง 18-30 ปี
  • เป็นผู้นำกิจการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม ในประเทศออสเตรเลีย บังกลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกากลีใต้ มาเลเซีย พม่า ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  ติมอร์ เลสเต ไทย หรือเวียดนาม โดยไม่ใช่ผู้ที่มีไอเดียหรือผู้ที่ทำงานอาสาสมัคร
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถเข้าใจ นำเสนอ และสื่อสารได้ตลอดงาน
  • มีทักษะและวิธีการในการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนี้ ตลอดจนต้องการมีบทบาทในเครือข่ายนี้
  • ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอด 4 วัน

โอกาสที่จะได้รับ

 

  • โอกาสในการรู้จัก แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมถึงสร้างโอกาสในการร่วมมือกันระหว่างองค์กร และสร้างเครือข่ายของนักสร้างความเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
  • การสนับสนุนด้านค่าเดินทางสู่ที่ประชุม ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเข้าร่วมการประชุมตลอด 6 วัน 5 คืน 

หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม เวลา 23.59 น.
สมัครได้ที่นี่ http://bit.ly/cxcthailand2018


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ