news

TED Fellows Program เปิดรับสมัครแล้ว

7 สิงหาคม 2018


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
t19-apply-graphics_twitterpost-1024x513
TED ต้องการจะขยายความฝันของนวัตกร นักคิดและนักปฏิบัติที่มีผลงานการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน จึงต้องการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ Ted Fellows โครงการระยะยาวเพื่อเพิ่มศักยภาพนวัตกรรมและการร่วมมือสูตรเข้มข้น

โอกาสที่จะได้รับ

 
 • การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ การเทรนการพูด
 • การให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านประชาสัมพันธ์ (PR)
 • โอกาสการพูดบนเวที TED Conference เพื่อเล่าผลงานการทำงาน
 • เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย Ted Fellows กว่า 450 คน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และร่วมมือกันทำโปรเจกต์ใหม่ๆ เป็นการต่อยอด
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นนวัตกร นักคิดและนักปฏิบัติ
  • ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นของตัวเอง (original)
  • ที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
  • ที่มีศักยภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • ต้องการเครือข่าย การสนับสนุนเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถเข้าร่วมงาน TED2019 ในวันที่ 13-19 เมษายน 2562 และประชุมล่วงหน้า (ยังไม่มีกำหนด) ได้
หมดเขตรับสมัครวันที่ 26 สิงหาคมนี้
สมัครได้ที่ TED Fellow

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ