news

การแข่งขัน Techfugees เพื่อผู้ลี้ภัย

15 สิงหาคม 2018


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Screen Shot 2018-08-15 at 10

Techfugees Global Challenges 2018 เปิดรับโปรเจกต์เทคโนโลยีเพื่อผู้ลี้ภัยและผู้ที่ถูกบังคำให้ย้ายถิ่นฐาน ที่จะเข้ามาช่วยใน 5 ปัญหาที่ผู้ลี้ภัยเผชิญอยู่ ได้แก่

 • การเข้าถึงสิทธิ์ และข้อมูล 
 • สุขภาพ
 • การศึกษา
 • การจ้างงาน
 • การยอมรับจากสังคม

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • 25 โครงการจะถูกคัดเลือก เพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ 
  • โอกาส Pitch บนเวที Techfugees Global Summit ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561
  • ตั๋วเครื่องบน (Air France)
  • ตั๋วเข้าร่วมงานประชุมงาน Techfugees Global Summit
  • โอกาสพบนวัตกรเพื่อผู้ลี้ภัย ผู้เชี่ยวชาญ พาร์ทเนอร์ของ Techfugees
 • โครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 5 ลำดับ จะได้รับการสนับสนุน จาก Techfugees และเครือข่ายตลอด 1 ปี
 • โอกาสเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนวัตกรจาก 25 ประเทศ ภายในงาน และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายออนไลน์กับ 18,000 นวัตกรเทคโนโลยี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • โครงการที่นำเสนอสมบูรณ์ครบถ้วน เข้ากับหลักเกณฑ์ Techfugees 8 Guiding Principles
 • โครงการต้องมีผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ สำหรับผู้ถูกบังคับให้ย้ายถิ่นฐาน อย่างน้อยในระดับที่เพียงพอต่อการใช้งาน (Minimum Viable Product) และ นำเสนอวิสัยทัศน์ระยะยาว
 • 25 โครงการที่ถูกคัดเลือก จะถูกคัดกรองว่าได้
  • นำบริบทและสภาพแวดล้อมของผู้ลี้ภัย ไปทำโครงการ 
  • ระบุปัญหาที่แสดงออกถึงความรุนแรงและความสำคัญในการแก้ไข
  • มีวิธีแก้ไขปัญหามีความสอดคล้องกับปัญหา
  • ระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์
  • แสดงออกถึงความสามารถในการขยายผล
  • มีโมเดลธุรกิจที่สามารถเป็นไปได้
  • นำเสนอวิสัยทัศน์ และการเดินทางสู่เป้าหมายนั้น

หมดเขตรับวันที่ 2 กันยายน 2561

สมัครได้ที่ The Techfugees Global Challenges

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below