news

โปรแกรม Obama Foundation Fellowship เปิดรับสมัครแล้ว

28 สิงหาคม 2018


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
65-obama-foundation-fellowship

มูลนิธิโอบามา (Obama Foundation) มองหาผู้นำชุมชนรุ่นใหม่และนวัตกรสังคม ที่กำลังทำงานกับชุมชนในการสร้างการเปลี่ยนแปลง 20 คนจากทั่วโลก เพื่อเข้าร่วมโปรแกรม Fellowship ซึ่งเป็นโครงการระยะเวลา 2 ปี แบบไม่พักประจำ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับผลลัพธ์ทางสังคม และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมสังคมใหม่ๆ 
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนวัตกร (Civic Innovators) ที่กำลังทำงานกับชุมชนของตนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่สำคัญ ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และมีความหมาย และ เป็นผู้จัด นักคิดค้น ศิลปิน เจ้าของกิจการ และอาชีพอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ทักษะ และวิธีแก้ไขปัญหา ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย (Discipline Diverse)
 • ไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ หรือเพศ
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและเขียน ในระดับที่ดีมาก
 • สามารถแสดงผลลัพธ์การสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน และเป็นที่รู้จักในชุมชนจากงานที่ทำ ในเชิงประจักษ์
 • ขาดเครือข่าย และต้องการขยายโอกาสในการพบคนใหม่ๆ และคนจากหลากหลายพื้นหลัง

โอกาสที่จะได้รับ

 • ร่วมโปรแกรม Obama Fellowship (แบบไม่พักประจำ เป็นเวลา 2 ปี) เพื่อขยายผลลัพธ์การทำงาน
  • ความรู้หรือความชำนาญที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ 
  • ทุนทรัพย์ 
  • การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
  • แผนการทำงาน
 • เข้าค่ายพบปะ ระยะ 4 วัน
  • ทำความรู้จัก และทำงานร่วมกับเพื่อน Fellow 
  • ทำความรู้จักกับพาร์ทเนอร์ และโอกาสร่วมงานเพื่อขยายผล

หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 กันยายน 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ Obama Foundation


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ