news

สถานทูตเช็กเปิดให้ทุนโครงการในไทยและลาว

11 กันยายน 2018


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
320232F7-7FC2-4820-BC0C-204D463FCDC6
สถานทูตสาธารณรัฐเช็ก ในกรุงเทพ ได้เปิดรับสมัครโครงการสเกลเล็ก ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาชนลาว เพื่อมอบทุนประจำปี 2562
คุณสมบัติโครงการผู้สมัคร
 • เป็นองค์กรในไทยและลาว ที่ดำเนินงานและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เช่น
  • เป็นองค์กร NGO องค์กรในชุมชน และเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร
  • เป็นสถาบันการศึกษา ท้องถิ่น ที่กำลังทำโครงการในพื้นที่
  • เป็นองค์กร/สถาบัน/เอเจนซี่ ระดับนานาชาติ ระหว่างประเทศ และภูมิภาค ที่กำลังทำงานด้านพัฒนาชุมชน
   • ต้องมีพาร์ทเนอร์เป็นองค์กรในพื้นที่
  • เป็นสถาบัน หรือเอเจนซี่ ระดับเทศบาล ภาค และประเทศ ที่กำลังทำงานด้านพัฒนาชุมชน
   • ต้องมีพาร์ทเนอร์เป็นองค์กรในพื้นที่
 • ทุนที่ขอจะต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเดินทาง รวมกันไม่เกิน 25% ของจำนวนเงินทุนที่ขอ
รายละเอียดทุน
 • ทุนสนับสนุนต่ำสุดจำนวนประมาณ 290,000 บาท และสูงสุด 720,000 บาท  สถานทูตยินดีร่วมให้ทุนกับผู้ให้ทุนอื่น
 • ระยะเวลาทุน ประมาณ 8-9 เดือน (นับตั้งแต่วันตอบรับ และช่วงเวลารับทุน เดือนมีนาคมถึงตุลาคม ปี 2562)
หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 ตุลาคม 2561
ดูใบเสนอโครงการได้ที่ Small Scale Local Projects (SSLP) 2019

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ