news

เรียน Systems Thinking กับ +Acumen

18 กันยายน 2018


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
8EEC5E67-4BC3-4D27-82A8-785EC5422E3C

มีหลายคนต้องการทำอะไรบางอย่างเพื่อสังคม แต่ในโลกที่มีปัญหาซับซ้อนที่มาพร้อมอุปสรรคและความท้าทายมากมาย จนบางครั้งเราก็เผลอคิดไปว่า การสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปไม่ได้ Systems Practice เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่ +Acumen จะพาให้ผู้เรียนเรียนรู้การคิดกระบวนระบบ (Systems Thinking)
สิ่งที่จะได้จากคอร์สเรียนนี้

  • แผนที่ความซับซ้อน เพื่อเข้าใจปัจจัยอันซับซ้อน สร้างความชัดเจนและหาชี้วัดทางสังคม โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ
  • กระบวนการระบุจุดคานงัด (ปัจจัยที่สำคัญที่สุด)
  • ระบุความสอดคล้องของกิจกรรมที่จะทำเพื่อแก้ไขปัญหา กับเป้าหมายเชิงระบบที่ตั้งไว้
  • พัฒนากระบวนการทำงานสำหรับการเรียนรู้และปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในระบบ

ค่าใช้จ่าย           ฟรี
วันที่เริ่มสมัคร     สมัครได้แล้ววันนี้
วันที่เริ่มเรียน      วันที่ 09 ตุลาคม 2561
เวลาที่ใช้            5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
จำนวนบทเรียน   7 บทเรียน
ผู้สอน                Rob Ricigliano ผู้เชี่ยวชาญด้าน Conflict Manager ร่วมกับ The Omidyar Group

สมัครเรียนได้ที่ +Acumen: Systems Practice


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ