news

Hanyang Social Venture Challange เปิดรับสมัครแล้ว

11 ตุลาคม 2018


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
C5703AC3-9514-4832-BBA2-717140E71194

มหาวิทยาลัยฮันยาง กรุงโซล เกาหลีใต้ ชวนทีมผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่ ส่งใบสมัครมา Pitch ในกิจกรรม Hanyang Social Venture Challange เพื่อโอกาสเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ และชิงเงินรางวัลกว่า 3,000,000 วอน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีสมาชิกในทีม เป็นนักศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา (ไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา อย่างน้อยหนึ่งคน
  • นักศึกษามีบทบาทสำคัญในการประกอบกิจการ เช่น เป็นผู้จัดตั้งกิจการ มีบทบาทในการช่วยพัฒนากิจการ
  • นักศึกษาเป็นตัวแทนในทีมพรีเซนต์ และสามารถตอบคำถามคณะกรรรมการได้
 • กิจการมีเป้าหมายทางสังคมที่ชัดเจน
 • กิจการมีแผนการเงินที่มั่นคง/สามารถสร้างรายได้
 • กิจการกำลังอยู่ในระดับเริ่มต้น โดยสามารถอยู่ในช่วงเปิดจองสินค้าได้
 • กิจการยังไม่ได้จดทะเบียน
 • กิจการมีรายได้ (จากนักลงทุน การขอทุนจากรัฐบาล/มูลนิธิ เงินกู้ หรือแหล่งรายได้อื่นๆ รวมกันไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,282,000 บาท
 •  ยินดีให้โครงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

สิ่งที่จะได้รับ

 • ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ค่าเครื่องบิน (ไป-กลับ) ค่าเดินทางด้วยรถและรถไฟระหว่างเมืองในประเทศเกาหลี ค่าที่พัก ค่าเดินทางในกรุงโซล และอาหาร
 • เงินรางวัล สูงสุด 3,000,000 วอน หรือประมาณ 86,000 บาท
 • โอกาสรับเงินสนับสนุนอื่นๆ จากพาร์ทเนอร์ของโครงการ (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ)
 • เข้ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 15 ชั่วโมง
 • เข้ารับการโค้ช (ตัว:ตัว) ด้านการพรีเซนต์ 
 • ใบประกาศนียบัตร
 • การเข้าถึงเครือข่ายภาคสังคมในเกาหลีและเอเชีย และโอกาสเข้าร่วมงานเครือข่ายในอนาคต
 • เข้ารับการบ่มเพาะจากพาร์ทเนอร์ของโครงการ ในประเทศของผู้สมัคร (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ)
 • มีผลงานแสดงบนเว็บไซต์ของ ASIA VENTURE PHILANTHROPY NETWORK (AVPN) 
 • รับการช่วยเหลือด้านบริการ/สินค้าจากพาร์ทเนอร์ของโครงการ

ปิดรับสมัครวันที่ 21 ตุลาคม 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Hanyang Social Venture Challenge


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ