news

4th IUCN Photo Contest – My Place in Nature: Aspiring Photographers Worldwide

1 เมษายน 2019


, , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
My place in Nature-2

ที่มาที่ไป

IUCN หรือ International Union for Conservation of Nature ร่วมกับ Commission on Ecosystem Management (CEM) และ Thematic Group Red List of Ecosystems (RLE) จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “My Place in Nature”

ภาพถ่ายที่จะส่งเข้าประกวดต้องสัมพันธ์กับหัวข้อ “My Place in Nature” โดยสามารถส่งเข้าประกวดได้ 2 แบบ คือ ภาพเดี่ยว (Individual Photo) และ ซีรี่ส์ภาพถ่าย (Series of Photos) ภาพถ่ายทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดจะถูกคัดเลือกในรอบแรกโดยคณะกรรมการ  และภาพถ่ายที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากคณะกรรมการ จะผ่านเข้ารอบต่อไปและใช้เกณฑ์การตัดสินโดยให้ปรระชาชนทั่วไปเป็นผู้ประเมินผลงาน

รางวัลที่จะได้รับ

ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะเป็นภาพที่รับการรวมคะแนนสูงสุดทั้งหมดจากทั้งกรรมการและภาคประชาชน โดย IUCN Red List of Ecosystem จะเป็นผู้ประกาศบนโซเชียลมีเดีย และนำภาพไปจัดแสดงที่ IUCN World Conservation Congress ที่จะจัดขึ้นในปี 2020 ที่เมือง Marseille ในประเทศฝรั่งเศส

ขั้นตอนการสมัคร

 • อ่านกติกาการเข้าประกวดโดยละเอียด

 • ผู้สมัครสามารถเลือกส่งได้ทั้ง ภาพเดี่ยว และ ซีรี่ส์ภาพ

 • ผู้สมัครต้องรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับภาพแต่ละภาพ เช่น ชื่อภาพ, คำบรรยาย, ประเทศ, สถานที่ และ วันที่

 • ภาพทถ่ายต้องมีความสัมพันธ์กับธีม “My Place in Nature” และฟอร์แมตของภาพถ่ายคือ  JPG หรือ PNG

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

 • ภาพถ่ายที่ส่งโดยเยาวชน ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนส่งเข้าประกวด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครทั่วโลกสามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้

 • ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพต้นฉบับจากช่างภาพผู้มีสิทธิ์นำไปใช้ได้เท่านั้น

 • ภาพภ่ายที่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ สามารถนำส่งเข้าประกวดได้

 • ผู้สมัครสามารถแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับระบบนิเวศน์และพื้นที่ของตนเองในธรรมชาติ

 • ผู้สมัครสามารถเก็บภาพของสถานที่หรือเหตุการณ์ในธรรมชาติที่ทำให้เกิดความรู้สึกประทับใจอย่างมาก เพราะความสวยงาม ความมีพลัง หรือความแปลกใหม่ และแชร์ภาพของระบบนิเวศใดก็ได้ ทั้งแบบที่ไม่มีผู้คนแทรกแซง หรือ ถูกเปลี่ยนแปลงโดยฝีมือมนุษย์

 • ภาพที่เคยได้รับรางวัลประกวดภาพถ่ายมาก่อนแล้ว ไม่สามารถนำส่งเข้าประกวดครั้งนี้ได้

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หมดเขตรับสมัคร  30 เมษายน 2562

 

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below