news

Online Class: Human Capital Strategy for Social Enterprises

19 พฤษภาคม 2019


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, ,

คอร์สเรียนออนไลน์หัวข้อ: กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับกิจการเพื่อสังคม
” สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรเพื่อดึงดูด พัฒนาและรักษาพนักงาน “

เกี่ยวกับคอร์ส
เมื่ออยู่ในช่วงการขยายตัวของธุรกิจ นักลงทุนส่วนใหญ่มักคำนึงถึงเงินทุนที่พวกเขาต้องทำให้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสามารถของกิจการเพื่อสังคมที่จะประสบความสำเร็จในตลาดซึ่งมีความซับซ้อนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคลเช่นกัน

การพัฒนากลยุทธ์เพื่อดึงดูด รักษาและพัฒนาพนักงาน เป็นจุดสำคัญที่ทำให้กิจการมีความได้เปรียบในการแข่งขัน คอร์สนี้จะนำคุณไปเรียนรู้พื้นฐานของกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณจะได้เรียนวิธีการออกแบบค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรอย่างที่ตั้งใจให้เป็น สรรหาและว่าจ้างคนที่ใช่ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรไปตามการขยายตัวและสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ คุณจะได้เรียนวิธีการจัดโครงสร้างเงินเดือน บริหารความสามารถพนักงาน และเสนอการพัฒนาทักษะมืออาชีพ คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการในระยะแรกซึ่งกำลังมองหาวิธีการสร้างและขยายทีมที่มีแนวทางการขับเคลื่อนกิจการด้วยการสร้างผลลัพธ์

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

  • พัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรอย่างที่ตั้งใจให้เป็น
  • เรียนภาคปฎิบัติเรื่องเทคนิคการรับสมัครพนักงาน การสัมภาษณ์ การว่าจ้างและเลิกจ้าง
  • ร่างโครงสร้างองค์กรและแผนการประยุกต์ใช้ในอนาคต
  • จัดโครงสร้างค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินเพื่อให้พนักงานรู้สึกว่ามีคุณค่าและได้รับรางวัลจากการทำงาน
  • เรียนรู้กลยุทธ์ในการใช้โปรแกรมพัฒนามืออาชีพและจัดการประสิทธิภาพของพนักงาน

เรียนฟรี คอร์สเรียนยาว 7 สัปดาห์ ใช้เวลา 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สมัครเรียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Human Capital Strategy for Social Enterprises


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ