news

Explore Thai Social Issues Program วันที่ 4-10 สิงหาคมนี้

8 มิถุนายน 2019


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
62212840_433249920740803_429392331829936128_n

โอกาสสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือจบการศึกษาแล้ว (อายุ 18-25 ปี) เข้าร่วมโปรแกรม Explore Thai Social Issues ในวันที่ 4-10 สิงหาคมนี้ (กิจกรรมค้างคืน) ผู้เข้าร่วมจะได้พบกับแรงบันดาลใจ องค์ความรู้ และประสบการณ์จากตัวอย่างโมเดลแก้ไขปัญหาสังคม เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในปัญหาสังคมที่มีอยู่ เรียนรู้มุมมองและเครื่องมือวิธีสำหรับการลงมือแก้ไขปัญหาสังคม ผ่านหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาร่วมกันกับเพื่อนผู้มีใจรักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

งานนี้จัดโดย NEXPLORE  กลุ่มเพื่อนที่ผ่านการเข้าร่วมค่าย Exploring Social Innovation ที่ San Francisco (Silicon Valley) แล้วเกิดแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาถ่ายทอดผ่านโปรแกรมนี้ ทีมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ Design Thinking Mindset และ มีประสบการณ์กับการแก้ไข้ปัญหาสังคมภายในประเทศไทยที่ตนเองสนใจ

สิ่งที่จะได้เรียนรู้
– Design Thinking Mindset: มุมมองในการแก้ไขปัญหาสังคมแบบใช้ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
– Hands-on experience with Thai social issues: ประสบการณ์ตรงกับการลองลงมือสำรวจ และออกแบบวิธีแก้ไขปัญหาสังคมกับเพื่อนร่วมทีม
– Supportive Social Changemakers Community: กลุ่มเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกันในการเปลี่ยนแปลงสังคม
– Inspiration to establish their own enterprises: แรงบันดาลใจสำหรับต่อยอดสร้างกิจการเพื่อสังคมของตนเอง

สมัครได้ที่  bit.ly/Fbnexplore2019
งานนี้มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม 3,000 บาท

หมดเขตุรับสมัคร วันที่ 30 มิ.ย. นี้เท่านั้น
 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ