news

​ทุนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ Keidanren Nature Conservation Fund ( KNFC )

11 พฤศจิกายน 2014


cfdad2d301b65c433fb5f0e04b3f0380

ทุนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ keidanren ( KNFC ) เชิญชวนส่งเอกสารทั้งแบบเป็นกลุ่มหรือองค์กรในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียแปซิฟิก

เงินรางวัลของทุนนี้อยู่ที่ 150 ล้านเยนต่อปีสำหรับโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  • โปรเจคหนึ่งปีนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2015 และเสร็จสิ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2016
  • โปรเจตหลายๆปี จะได้รับทุนเป็นปีๆแต่จะได้รับการสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 3 ปี


เกณฑ์การรับสมัคร

  สำหรับองค์กร – ต้องมี 3 ข้อดังนี้

  • มีความสามารถในการทำรายงานที่เหมาะสมตามความต้องการของกองทุนทั้งขั้นตอนการดำเนินการ และเรื่องของการเงิน รวมถึงงบประมาณและการจัดการบัญชี
  • มีสถานะที่จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือใกล้เคียง
  • มีประวัติการทำโครงการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

  เกณฑ์สำหรับโครงการ

  • จุดประสงค์ของโครงการต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศที่กำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียแปซิฟิก และสิทธิพิเศษจะมอบให้กับโครงการเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
  • โครงการที่คาดว่าจะได้รับการมีส่วนร่วมจากตัวแทนหน่วยงานราชการนั้นๆ ประกอบไปด้วย องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น
  • โครงการจะต้องไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแค่ความสนใจเฉพาะเจาะจงของบริษัทหรือส่วนบุคคลเท่านั้น
  • โครงการจะต้องดำเนินการโดยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ หรือผู้ที่สามารถให้คำแนะนำและให้ความร่วมมือในด้านนี้ได้

ข้อควรรู้: ผู้สมัครที่สนใจจะต้องส่งอีเมลเพื่อขอใบสมัคร และทางโครงการจะส่ง url เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ Keidanren Nature Conservation Fund.


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ