news

British Council’s Global Innovation Challenge- #IdeasChangeLives

20 ธันวาคม 2019


ที่มาที่ไป

หากคุณมีไอเดียทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้ดีขึ้น โอกาสของคุณมาถึงแล้ว British Council มอบโอกาสให้ทุกคนที่สนใจเปลี่ยนโลกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ #IdeasChangeLives  ซึ่งกำลังมองหาผู้ประกอบการสังคมที่มีแนวคิดสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนทั่วโลกด้วยระบบดิจิทัล 

ปีนี้ British Council มองหาแนวคิดที่จะช่วยเขาค้นพบเป้าหมายภายใต้กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ดังนี้

  • การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) 
  • ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender equality) 
  • งานที่เหมาะสมอและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent work and economic growth)

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการนี้

– ผู้สมัครต้องมีความชัดเจนว่าแนวคิดที่นำเสนอนั้นอยู่ภายใต้เป้าหมายใดของ SDGs และแนวคิดนี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาอะไร และอย่างไร
– ผู้สมัครต้องอธิบายได้ว่าแนวคิดนี้มีสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายอย่างไร และมีแนวโน้มที่จะสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับผู้จำนวนมากได้อย่างไร
– ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นว่ามีความมุ่งมั่นใส่ใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลง สามารถเล่าเรื่องราวที่อยู่ภายใต้แนวคิดที่นำเสนอให้กับผู้ตัดสินได้รับรู้
– แสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจที่ชัดเจนและความตระหนักถึงผู้แข่งขันคนอื่นๆที่อาจจะมีแนวคิดเดียวกัน และอธิบายได้ว่าแนวคิดของตนแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร
– เครื่องมือและทรัพยากรที่ต้องการในการสร้างแนวคิดที่นำเสนอให้เป็นรูปธรรม

รางวัลที่จะได้รับ

  • ผู้ชนะรางวัลจะได้รับเงินสนับสนุน £20,000 หรือประมาณ 800,000 บาท เพื่อนำไปสร้างผลงานตามที่นำเสนอ รวมไปถึงการได้รับความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาแนวคิดให้เป็นรูปธรรม และคำปรึกษาจาก ผู้เชี่ยวชาญ และBritish Council เป็นเวลา 1 ปีเต็ม 
  • British Council จะประกาศผู้ผ่านเข้ารอบแรก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในเดือนมีนาคม 2563 เพื่อเข้าไปสัมภาษณ์กับทีมผู้ตัดสิน 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • การแข่งขันครั้งนี้เปิดให้กับทุกคนที่สนใจทั่วโลก ทั้งรายบุคคลและองค์กร 
  • ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมี prototype หรือแผนการดำเนินการ ณ เวลาที่สมัคร 
  • ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องทำงานในสาขาดิจิทัล หรือ เทคโนโลยีมาก่อน 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Global Innovation Challenge

หมดเขตรับสมัคร 10 มกราคม 2562 


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below