news

Call for Youth-led initiatives on SDG 4: Education

24 มิถุนายน 2020


ที่มาที่ไป

The Asia-Pacific Regional Thematic Working Group on Education2030 กำลังรวบรวมเยาวชนที่มีความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG 4) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 

โครงการนี้กำลังเปิดรับผลงานที่น่าสนใจจากองค์กรคนรุ่นใหม่ซึ่งสามารถจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยการสร้างแอพพลิเคชั่น หรือเทคโนโลยีต่างๆ โปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการอ่านและเขียน การติว การสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ และความสัมพันธ์ในเชิงนโยบาย ไปจนถึงงานวิจัยที่ช่วยส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมาย 1 ใน 10 ของ แผนพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) 

รางวัลที่จะได้รับ

  1. โปรเจ็กต์ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูล SDG4 ของภูมิภาค โดยเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำคัญให้กับประเทศและพาร์ทเนอร์อื่นๆ 
  2. ผู้นำเยาวชนจำนวนจำกัดจะได้เข้าร่วมในการเสนอรายงาน 5-Year Progress Review (5PR Report) ซึ่งจะตีพิมพ์ในปลายปีนี้ 
  3. กลุ่มผู้นำเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้แสดงผลงานในงานประชุมรัฐมนตรีศึกษาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคครั้งที่ 2 (The 2nd Asia-Pacific Regional Education Ministers Conference – APREMC-II) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับ ชมรม กลุ่ม หรือองค์กรใดก็ได้ ที่มีสมาชิก 5 คนขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 30 ปี ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Call for Youth-led initiatives on SDG4: Education

หมดเขตรับสมัคร  30 กันยายน 2563

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below