news

CEMEX-TEC Award 2020

14 เมษายน 2020


ที่มาที่ไป

CEMEX-TEC Award เป็นการแข่งขันโครงการระดับนานาชาติอันทรงเกียรติประจำปี เพื่อสนับสนุน และพัฒนาโครงการหรือโปรเจ็กต์ที่มุ่งสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในสาขาการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ประกอบการ และนวัตกรรมสังคม

โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

  • Social Entrepreneurs

มุ่งเน้นไปยังผู้ประกอบการทั่วโลก และผู้ประกอบการสังคมที่มีโครงการซึ่งดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ

  • Transforming Communities

มุ่งเน้นไปยังนักศึกษาระดับปริญญาตรี และโท จากประเทศใดก็ได้ ที่มีโครงการเพื่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนอย่างยั่งยืน

  • Community Entrepreneurship

มุ่งเน้นไปยังผู้ประกอบการชุมชน หรือองค์กรระดับชุมชน สหกรณ์ หรือ กลุ่มภาคประชาสังคมจากประเทศใดก็ได้ ที่มีโครงการเปลี่ยนแปลงชุมชนซึ่งเริ่มดำเนินการมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี

รางวัลที่จะได้รับ

แต่ละรางวัลมีความแตกต่างกันไปตามหมวดหมู่ ดังนี้

Social Entrepreneurs Category

  • ผู้ชนะ 10 คน จะได้เข้าร่วม Bootcamp Training นำโดย Ashoka เป็นเวลา 1 สัปดาห์
  • ผู้ชนะรางวัลที่ 1-3 จะได้รับเงินทุนเพื่อขยายโครงการ (Seed Capital) รางวัลละ $10,000 USD หรือประมาณ 320,000 บาท 

Transforming Communities Category

  • รางวัลที่ 1 ของประเทศเม็กซิโก และผู้สมัครจากนานาชาติ รางวัลละ  $ 25,000 USD หรือราว 800,000 บาท
  • ผู้ชนะจะได้เข้าร่วม Bootcamp Training นำโดย MakeSense

 Community Entrepreneurship Category

  • ผู้ชนะ 10 คน จะได้เข้าร่วม Bootcamp 1 สัปดาห์ นำโดย Unreasonable México
  • ผู้ชนะรางวัลที่ 1-3 จะได้รับเงินทุนเพื่อขยายโครงการ (Seed Capital) รางวัลละ $10,000 USD หรือประมาณ 320,000 บาท 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติได้ตามประเภทที่สมัคร

Social Entrepreneur category

Transforming Communities category

Community entrepreneurship category

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม CEMEX-TEC Award

หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2563

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below