news

[Free online course] Storytelling for Social Change

27 มีนาคม 2020


คอร์สที่สอนให้ใช้ “เรื่องเล่า” เพื่อส่งสารที่กินใจผู้คน เรียนรู้วิธีการเล่าเรื่องราวที่พัฒนาและส่งเสริมความเข้าใจต่อผู้อื่น รวมถึง การส่งต่อผลลัพธ์ทางสังคม

คำอธิบาย

การเล่าเรื่องส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างไร?

คอร์สนี้ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ “เรื่องเล่า” เพื่อส่งสารที่มีอิทธิพลต่อผู้ชมหรือผู้ฟัง และปรับมุมมองเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เรียนรู้ที่จะสร้างความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น และพัฒนาบุคลิกภาพที่สามารถนำเสนอมุมมองที่หลากหลายต่อปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ฟังสามารถแยกแยะข้อความที่ได้รับผ่านผู้ส่งสาร โดยศิลปินหรือนักแสดง และนักเล่าเรื่องอาชีพมักจะนำเสนอทักษะเหล่านี้ และสร้างผลลัพธ์ทางสังคมให้เกิดขึ้นได้ 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคอร์ส

คุณจะได้ดูวีดีโอสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในการเล่าเรื่อง ชมการแสดง และเขียนเรื่องราวของตัวเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เรียนรู้จากเรื่องราวที่ได้รับการบอกเล่าจากมุมมองที่หลากหลายที่มีส่วนส่งเสริมให้เข้าใจปัญหาสังคมต่างๆ จากมุมมองใหม่ที่หลากหลาย และเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจว่าการเล่าเรื่องที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร 

 • ผู้มีวิชาชีพที่ทำงานให้กับองค์กรไม่แสวงผลกำไร หรือ ฝ่ายธุรกิจการค้า 
 • ทีมพัฒนาอุตสาหกรรมความบันเทิง (Entertainment industry) 
 • นักเขียน หรือศิลปิน
 • นักสังคมสงเคราะห์ หรือนักกิจกรรมทางสังคม 
 • ทีมฝ่ายขายและพัฒนา
 • นักการศึกษาและนักพูดในที่สาธารณะ 
 • ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า 

รูปแบบของการเรียน

 • เรียนออนไลน์ฟรี คอร์สยาว 5 สัปดาห์  ใช้เวลาเรียน 1-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 • เรียนผ่าน online platform edX 
 • เริ่มเรียนได้ทันที และกำหนดวันสิ้นสุดการเรียนเองได้ 
 • สามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อขอใบประกาศณียบัตรได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าเรียนได้ที่ Storytelling online course by MichiganX

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below