news

Introduction to Human-Centered Design

5 พฤษภาคม 2020


ชื่อคอร์ส

Introduction to Human-Centered Design

คำอธิบาย

การออกแบบโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design: HCD) เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ที่ริเริ่มโดยบริษัท IDEO โดยคอร์สนี้จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้มข้นและลงมือทำจริงที่สร้างความท้าทาย ให้คุณต้องลุกขึ้นมาลงมือทำ พูดคุยกับผู้คน และทดสอบไอเดียของคุณ เมื่อเรียนจบคอร์ส คุณจะมีพลังและทักษะเพื่อนำกระบวนการที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางนี้ไปใช้จริง สร้างแนวคิดที่ล้ำสมัยเพื่อสร้างความท้าทายข้ามอุตสาหกรรม สาขาวิชา และภูมิภาคต่าง ๆ

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคอร์ส

 • เรียนรู้กระบวนการ 4 ขั้นตอน ของ HCD อย่างเชี่ยวชาญ เพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมให้กับความท้าทายในโลกปัจจุบัน
 • สร้างคู่มือแนะแนวทางการสัมภาษณ์เพื่อเรียนรู้และเก็บข้อมูลวิจัยจากผู้ใช้
 • กลยุทธสำหรับการสังเคราะห์ข้อมูลวิจัยจากผู้ใช้ และระบุโอกาสที่ดีเพื่อการออกแบบ
 • ฝึกเทคนิคที่สร้างสรรค์เพื่อการสร้างแบบจำลองที่รวดเร็ว และทำให้ความคิดเกิดขึ้นได้จริง
 • เรียนรู้การทดสอบแบบจำลองอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ใช้จริง และระบุทางแก้ปัญหาที่ให้ผลดีเพื่อนำไปใช้มือปฏิบัติจริง

 

รูปแบบของการเรียน

 • เรียนออนไลน์ฟรี คอร์สยาว 9 สัปดาห์ ใช้เวลาเรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ควรเรียนเป็นกลุ่ม 2-8 คน เพื่อเรียนร่วมกันและสามารถพบปะพูดคุยกันได้
 • เรียนผ่าน Online Platform ของ NovoEd
 • คอร์สเริ่มวันที่ 9 มิถุนายน 2563 
 • เริ่มเรียนได้ทันที และกำหนดวันสิ้นสุดการเรียนเองได้ 
 • สามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อขอใบประกาศณียบัตรได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าเรียนได้ Introduction to Human-Centered Design

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below