news

Social Impact Journey by tribes for GOOD

29 ธันวาคม 2019


ที่มาที่ไป

Social Impact Journey by tribes for GOOD

​โครงการ the Social Impact Journey มี 2 ระยะเวลา คือโครงการ 7 วัน หรือ 14 วัน เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเดินทางสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มุมไบและบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย สำหรับผู้ที่สนใจในพื้นที่สร้างผลลัพธ์ทางสังคม ผู้ประกอบการสังคม และนวัตกรรม 

แต่ละโปรแกรม Social Impact Journey ประกอบไปด้วย เวิร์คชอป 5 ครั้ง ลงพื้นที่จริง 4 ครั้ง และ hackathon 1 ครั้ง

Theme 

  • ความยากจนในเมือง (Urban Poverty)
  • การเพิ่มพลังให้กับผู้หญิงและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี (Women empowerment & livelihood)
  • ความร่วมมือระหว่างองค์กรไม่แสวงผลกำไรและโรงเรียนรัฐ และแฟชั่นรักษ์โลก  (Collaboration between Non-profits & Government schools and Sustainable Fashion)

ในกิจกรรม social impact journey ที่มุมไบ ประเทศอินเดีย คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง และโอกาสเพิ่มพูนความสามารถระหว่างวัฒนธรรม (intercultural competency) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้รวมถึง การประยุกต์ design thinking เพื่อแก้ปัญหาและความท้าทาย

โอกาสที่จะได้รับ 

  1. ค้นพบ “ตัวตน” ในฐานะนักสร้างการเปลี่ยนแปลง  
  2. ค้นหาและเรียนรู้อย่างลึกซึ้งผ่านการเดินทางไปพบกับผู้นำชุมชน สัมผัสนวัตกรรมชุมชนในพื้นที่ และเข้าใจกระบวนการภายในชุมชน 
  3. Hackathon – ได้รับโอกาสที่จะทำงานร่วมกับผู้ประกอบการท้องถิ่นเพื่อหาสาเหตุ และแก้ปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดของอินเดีย ตัวอย่างของโปรเจค เช่น การตลาด, การระดมทุนบริจาค, การเขียนโครงการ และออกแบบการแก้ปัญหา 

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงการยินดีต้องรับผู้สนใจและนักสร้างการเปลี่ยนแปลงทุกคน 

ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ Rs68,000 หรือประมาณ 28,800 บาท สำหรับโปรแกรม 7 วัน และ Rs96,000 หรือประมาณ 40,000 บาทสำหรับโปรแกรม 14 วัน 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Social Impact Journey

สมัคร คลิก Apply


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below