news

The Plastics Data Challenge

27 ธันวาคม 2019ที่มาที่ไป

The Plastics Data Challenge เป็นการแข่งขันด้านนวัตกรรมเพื่อค้นหา สนับสนุนและขยายผลแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ๆ ในการจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกที่รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม 

เชิญชวนนวัตกรทั่วโลก รวมถึงนักวิชาการ สตาร์ทอัพ บริษัท และนักวิทยาศาสตร์ ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโดยนำเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรม นำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการจัดการขยะพลาสติก และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในถูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้สมัครมีโอกาสชิงเงินรางวัลราว $10,000USD หรือ ประมาณ 300,000 บาท และยังมีโอกาสได้เข้าร่วมงาน Innovation Summit ที่สิงคโปร์เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์  พร้อมทั้งการสนับสนุนด้านต่างๆ และโอกาสที่จะทดสอบนวัตกรรมของทีมในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย

ในแต่ละปี มีขยะพลาสติกราว 8 ล้านชิ้นรั่วไหลลงสู่มหาสมุทร ซึ่งเท่ากับ ถุงขยะ 5 ใบลอยอยู่ริมแนวชายฝั่งทะเลทุกๆ กระเบียดนิ้วทั่วโลก ประมาณ 60% ของขยะพลาสติกในมหาสมุทรนั้นเป็นผลมาจากการจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพของ 5 ประเทศหลักในทวีปเอเชีย ด้วยเหตุนี้ ผู้นำหลายคนจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะพลาสติกบนภาคพื้นในภูมิภาคนี้ ซึ่งจะเป็นก้าวแรกที่จะส่งผลให้ยุติปัญหานี้ได้ อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ปัญหาอย่างลึกซึ้ง จะพบว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่ยังคงขาดหายไปคือ ข้อมูล (data) 

ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตพลาสติกและการจัดการขยะในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นยังคงขาดหาย ไม่สอดคล้อง หรือขาดความน่าเชื่อถือ เพราะความซับซ้อนของห่วงโซ่ขยะในภูมิภาค และยังมีการพึ่งพาเศรษฐกิจนอกระบบ ผลลัพธ์ที่ได้คือข้อจำกัดในการเห็นข้อมูล ความโปร่งใส และไม่สามารถที่จะติดตาม ดำเนินการ คาดการณ์ และลดปริมาณขยะพลาสติกที่รั่วไหลลงสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้การนำเทคโนโลยี โมเดลต่างๆ และวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในระบบที่มีความซับซ้อนจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะนำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการขยะพลาสติกและปฏิวัติระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียได้ 

รางวัลที่จะได้รับ

รางวัลที่ 1 $10,000 USD หรือประมาณ 300,000 บาท

รางวัลที่ 2 $7,500 USD หรือประมาณ 225,000 บาท

รางวัลที่ 3 $5,000 USD หรือประมาณ 150,000 บาท 

นอกจากที่ผู้ชนะยังได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนต่างๆทางด้านเทคนิค เทคโนโลยีและการบริการ จาก ผู้ร่วมเครือข่าย ซึ่งมีมูลค่ากว่า $2,000 UDS หรือ ประมาณ 60,000 บาท 

รวมถึงการสนับสนุนทางเทคนิคจาก The Incubation Network เพื่อออกแบบและดำเนินการโครงการนำร่องในทวีปเอเชียอีกด้วย

หัวข้อการแข่งขัน (Challenge areas) 

  • พัฒนาทัศนวิสัย ความเข้าใจ การรับรู้ และคาดการณ์ของการกำเนิดขยะพลาสติกและการหมุนเวียนของวัสดุและสิ่งของในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   (Improved Visibility of Plastic Waste Generation and Material Flows)
  • การใช้ประโยชน์ของ ระบบห่วงโซ่อุปทานหมุนเวียนของพลาสติก (Optimization of Circular Supply Chains for Plastics)
  • การระบุปัญหาและป้องกันการรั่วไหลของขยะพลาสติก (Identification & Prevention of Plastic Waste Leakage)

คุณสมบัติผู้สมัคร

คณะกรรมการจะรีวิวผู้สมัครและคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ จากนั้นนวัตกรผู้ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย โดยผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  • ความเกี่ยวข้องของหัวข้อที่ให้ความสำคัญและภูมิภาค (35%): นวัตกรรมของคุณสามารถจัดการปัญหาตามหัวข้อการแข่งขัน 3 ข้อ ภายในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้ได้ดีอย่างไร?
  • ความเป็นมาของทีม และความสามารถ (25%) 
  • ความเป็นไปได้เชิงเทคนิค (Technical feasibility): นวัตกรรมที่ส่งเข้าแข่งขันเคยได้รับการทดสอบและมีผลลัพธ์หรือไม่? จุดประสงค์ของนวัตกรรมประสบผลสำเร็จหรือไม่ อย่างไร?
  • ความสามารถในการขยายผล (15%): วิธีหรือทางออกสามารถนำไปขยายและและทำซ้ำในชุมชนทั่วภูมิภาคหรือไม่? 

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Plastics Data Challenge

หมดเขตรับสมัคร 13 มีนาคม 2563

0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below