Take A Class

School of Changemaker เป็นชื่อโครงการทีมงานที่เลือกมาใช้ (และทำให้คนสับสนว่า เราเป็นโรงเรียนจริงๆ หรือเปล่า- คำตอบคือเปล่าค่ะ เรามีสถานะเป็นโครงการ) ด้วยความเชื่อและประสบการณ์กว่า 10 ปีในการสนับสนุนคนรุ่นใหม่เพื่อลงมือทำโครงการเพื่อสังคม เราเรียนรู้จากสนับสนุนโครงการของน้องๆ ที่ผ่านมา ว่าปัจจัยความสำเร็จในการทำโครงการแล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้น สำคัญที่สุดคือคนที่ทำต้องเปิดใจเรียนรู้ ไม่ว่าใครจะอายุเท่าใด มีประสบการณ์​หรือความรู้มากเท่าใด แต่หากปิดใจ ไม่ฟัง ไม่ค้นหา ไม่ตั้งคำถาม ก็ยากที่จะมีส่วนในการแก้ปัญหาใดๆ ได้ เพราะปัญหาสังคมมีปัจจัยและผู้คนเกี่ยวข้องมากมาย ยากที่คนๆ เดียว หรือทีมๆ เดียวจะคิดออกหรือเข้าใจเองได้ทั้งหมด เวลาไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ไปลงมือทำจริงกับชุมชน ทีมงานต้องพร้อมเรียนรู้และและโครงการให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders)

นอกจากนั้น เราได้มีโอกาสทำงานสนับสนุนน้องๆ มากหน้าหลายตา น้องๆ ส่วนใหญ่เดินมาหาเราด้วยความสนใจอยากทำเพื่อสังคม อยากเรียนรู้ อยากทำอะไรสนุกๆกับเพื่อน หรือบางครั้งก็ด้วยเหตุผลที่ทนกับปัญหาใดปัญหาหนึ่งไม่ได้อีกต่อไป ส่วนมากไม่รู้จะทำอะไรดี ไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองจะทำอะไรได้แค่ไหน หรือบ้างก็มีไอเดียมากมายจนเลือกไม่ถูก ว่าจะต้องเร่ิมจากตรงไหน ควรจะทำสิ่งที่คิดมาทุกๆ อย่างพร้อมกันหรือไม่ เราจึงพัฒนาชั้นเรียนและเครื่องมือขึ้นมาจากความเข้าใจนี้ เพื่อเป็นตัวช่วยให้คนรุ่นใหม่เร่ิมต้นการเดินทางสร้างความเปลี่ยนแปลงได้และหากคุณสนใจ อยากชวนคุณมาเรียนรู้ร่วมกัน ให้โอกาสตัวเองได้ลองเร่ิมก้าวแรก กับชั้นเรียน(Class) การหาและพัฒนาไอเดียของเรา แต่หากว่าคุณอยู่ไกล ไม่สะดวกมาเจอกันที่ Classroom คุณสามารถ download Changemaker Toolkit ได้ที่นี่ เพื่อเรียนรู้ด้วยตัวเอง (หรือชวนเพื่อนๆ มาเรียนรู้ร่วมกัน) ในการพัฒนาและลงมือทำโครงการ โดยหากคุณต้องการคำแนะนำ และการสนับสนุนอื่นๆ คุณสามารถส่ง Worksheet ที่คุณทำแล้วมาให้เราช่วยดูได้ที่นี่

รายละเอียดชั้นเรียน


1. Classroom A : Passion and Idea - ชวนคิดหาไอเดียเจ๋งๆ โดยเริ่มต้นจากความสนใจของตัวเราเอง

คนธรรมดาอย่างเรา จะทำให้สังคมดีขึ้นได้จริงหรือ? แล้วไอเดียแก้ปัญหาที่ดีๆ เจ๋งๆ มาจากไหน? เริ่มคิดกันอย่างไร? นี่คือชั้นเรียนแรกสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากทำอะไรเพื่อให้สังคมดีขึ้น แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง มีแค่ 'ตัว' กับ 'หัวใจ' ก็สามารถเดินเข้ามาเรียนรู้ และหาคำตอบไปด้วยกันกับเวิร์คช็อปที่จะชวนทุกคนร่วมค้นหา และพัฒนาไอเดียสร้างการเปลี่ยนแปลง กับทีมงาน School of Changemakers

Class นี้เหมาะกับใคร ?

เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ อายุ 18-35 ปี ที่สนใจอยากปั้นไอเดียเพื่อทำโครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemaking Project) และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เท่านั้น

หัวข้อการเรียนรู้

  1. Changemaking concept : รู้จักแนวคิดการสร้างการเปลี่ยนแปลง ‘เพราะเป็นคนธรรมดาถึงทำได้’
  2. How to start your social project : เรียนรู้ก้าวแรกของการทำโครงการเพื่อสังคม
    • Change starts with you : ตั้งต้นที่ตัวเอง
    • Let’s define your problem : ทำความรู้จักกับปัญหา เพื่อมองหาโอกาสแก้ไข
  3. Empathize Stakeholder Exercise : แบบฝึกหัดสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจปัญหา

2. Classroom B : Define Problem - ชวนคิดต่อยอดเรื่องการทำความเข้าใจปัญหา การระบุปัญหาให้ชัดเจน

ปัญหามีมากมาย โอกาสอยู่ตรงไหน? แล้วคนธรรมดาอย่างเราจะมีไอเดียดีๆที่แก้ไขปัญหาได้จริงหรือ? นี่คือชั้นเรียนที่สองสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่สนใจแล้ว และกำลังอยู่ในช่วงการฝึกการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อมองหาโอกาสในการแก้ไขปัญหาต่อไป พกใจมาให้ตุงกระเป๋า แล้วมาหาคำตอบไปด้วยกันกับเวิร์กช็อปการค้นหาและพัฒนาไอเดียสร้างการเปลี่ยนแปลง กับทีมงาน School of Changemakers

Class นี้เหมาะกับใคร ?

เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ผ่านกิจกรรม Classroom A และส่งการบ้านการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) แล้วเท่านั้น

หัวข้อการเรียนรู้

  1. Root cause analysis : วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ปัญหายิ่งใหญ่ โอกาสยิ่งเยอะ
  2. Ideation-Brainstorming : เรียนรู้หลักคิดและฝึกเปิดพื้นที่ให้ความคิดสร้างสรรค์
  3. Theory of Change Exercise : แบบฝึกหัดการสรุปความคิดเชื่อมโยงปัญหาที่อยากแก้ไข ภาพที่อยากเห็น และไอเดียการแก้ปัญหา