การมีส่วนร่วม

Thought Leadership กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับนักสร้างการเปลี่ยนแปลง

การเป็นผู้นำทางความคิด หรือ Thought Leader นั้นเป็นกลยุทธ์การสื่อสารวิธีหนึ่งที่เริ่มเป็นที่พูดถึงมากขึ้นทั่วโลกตลอดระยะ…

School Team

26 มีนาคม 2020

5 แนวคิดสำหรับให้และรับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

ปัญหาในปัจจุบันนี้มีความซับซ้อน ประกอบขึ้นจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องผูกโยงกันเป็นระบบ ซึ่งการจะแก้ไขเชิงระบบได้นั้นเป็นเ…

School Team

26 มีนาคม 2020

School Team

17 มีนาคม 2020

มองสองมุมเพื่อแก้ปัญหาอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ด้วย Human-centered, Systems-minded Design

ปัจจุบันผู้คนตื่นตัวและให้ความสนใจในการทำความเข้าใจและแก้ปัญหาผ่านกระบวนการออกแบบที่มีผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง (Human-Cent…

School Team

20 กุมภาพันธ์ 2020

YCK inspire ปลุกพลังนักพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1

YCK Inspire ปลุกพลังนักพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ผ่านไปแล้วด้วยดี มีเจ้าหน้าที่พี่เลี้…

boyamael1

12 ตุลาคม 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Helpdesk #124 – Social Model

โมเดลการแก้ไขปัญหาสังคม ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม เป็นหลักของโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมเพื่อขับเค…

School Team

19 กันยายน 2562
1 2 3 26

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below