การมีส่วนร่วม

,

United Nations Trust Fund for Human Security: Call for Proposals 2022

กองทุนเพื่อความมั่นคงของมนุษย์แห่งสหประชาชาติ:เปิดรับสมัครโครงการประจำปี 2022 ที่มาที่ไป  กองทุนเพื่อความมั่นคงของม…

School Team

28 ตุลาคม 2022
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PIECES

community ที่ช่วยรวบรวมผู้คนมาแลกเปลี่ยนความรู้ / skill ต่างๆที่ตัวเองมี กับความรู้ / skill ของเพื่อนใน community

Tanyatorn

10 ตุลาคม 2565
, ,

[Learning Space] โมเดลความยั่งยืนเพื่อความเสมอภาคทางการเล่นและการเรียนรู้

ตัวอย่างพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีจุดเริ่มต้นจากการมองเห็นปัญหาและสามารถขยายผลได้

School Team

27 กันยายน 2022
, ,

Prototype testing Learning Space : ทดลองไอเดียสร้างความยั่งยืนพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

ชวนผู้ที่สนใจสนับสนุนการสร้างเปลี่ยนแปลงมาร่วมให้ ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองไอเดียการสร้างพื้นที่เรียนรู้ กับองค์กรภาคสังคมและกิจการเพื่อสังคมที่กำลังจะขยายงานการสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

School Team

1 2 3 34

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ