การมีส่วนร่วม

, ,

MIT Solve 2021 Global Challenges เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วโลกส่งแนวทางการแก้ปัญหา และเข้าถึงเงินทุนสนับสนุน

ที่มาที่ไป  เนื่องจากการระบาดที่เลวร้ายลงต่อเนื่อง ได้ส่งผลต่อการเข้าถึงงาน การฝึกอบรม รวมทั้งการตลาด อย่างไรก็ตาม …

School Team

1 พฤษภาคม 2021
, ,

เปิดรับสมัครการแข่งขัน the WE Empower UN SDG Challenge 2021

ที่มาที่ไป  เปิดรับสมัครการแข่งขัน  The WE Empower UN SDG Challenge เป็นการแข่งขันระดับโลกครั้งแรก สำหรับสุภาพ…

School Team

9 เมษายน 2021

กระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ (MFA) เชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการสำหรับองค์กรนอกภาครัฐระหว่างประเทศ (INGO)

ที่มาที่ไป  กระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ (MFA) เชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการสำหรับองค์กรนอกภาครัฐระหว่างประเทศ (INGO) เ…

School Team

17 มีนาคม 2021

TK Park สานฝันเยาวชน สร้างชุมชนการเรียนรู้

สังคมที่แตกต่างหลากหลาย นำพาเราไปสู่ความท้าทายหลายประการ การสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมจึงจำเป็นยิ่งที่ต้องเริ่มต้นจากคว…

School Team

1 มีนาคม - 21 มีนาคม 2564

รัฐสวัสดิการกับการแก้ปัญหาสังคม (2)

จาก รัฐสวัสดิการกับการแก้ไขปัญหาสังคมตอนที่ 1 เราได้เข้าใจความหมายของรัฐสวัสดิการ และภาพรวมของสวัสดิการในประเทศไทยแล้ว จ…

School Team

24 มกราคม 2021
,

รัฐสวัสดิการกับการแก้ปัญหาสังคม (1)

ถ้าเรานึกถึงปัญหาสังคม จะนึกถึงปัญหาอะไรกันบ้าง? การศึกษา ความยากจน อากาศเป็นพิษ สุขภาพจิต การเข้าถึงสิทธิและบริการสาธาร…

School Team

24 มกราคม 2021
1 2 3 28

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below