การวัดผลกระทบทางสังคม

School Team

14 กุมภาพันธ์ 2022

jane-nonsung

28 กุมภาพันธ์ 2565
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

โครงการกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง

โครงการกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตอง จะมีกิจกรรมหลักๆอยู่ 2 รูปแบบกล่าวคือ 1.การเตรียมพร้อมเด็กสู่การเป็นเยาวชนที่ดีและมีคุ…

puri-varoon

20 ตุลาคม 2564
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Go Green Sandbox ตามหาคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาโครงการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ

มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ความยั่งยืน กับการสมัครเป็น Sandboxer ผู้มีใจพร้อมจะร่วมพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม ด้า…

School Team

, , ,

Direct Aid Program: DAP

ทุนสนับสนุนโดยตรงสถานทูตออสเตรเลียประจำปี 2562 – 2563 ที่มาที่ไป ทุนสนับสนุนโดยตรง (Direct Aid Program: DAP) สถานท…

School Team

23 กันยายน 2019
, , ,

Youth Co:Lab 2019 Respect Differences Embrace Diversity

Youth Co:Lab 2019  เคารพความแตกต่าง เปิดรับความหลากหลาย ที่มาที่ไป หลายคนอาจมองว่า ทุกวันนี้สงครามเกิดขึ้นน้อยลง แต…

School Team

10 กันยายน 2019
, , ,

Asia Social Innovation Award 2020: CALLING FOR CHANGEMAKERS!

สร้างความแตกต่าง เสริมการเปลี่ยนแปลง สู่ความหวังใหม่! Asia Social Innovation Award 2020 ในหัวข้อ“ชุมชนเมืองสมัยใหม่” ได้…

School Team

9 กันยายน 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Helpdesk #124 – Social Model

โมเดลการแก้ไขปัญหาสังคม ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม เป็นหลักของโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมเพื่อขับเค…

School Team

19 กันยายน 2562
1 2 3 13

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ