การศึกษา

Learning Plus Workshop วางแผนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะที่สุดสำหรับตัวเราเอง!

School of Changemakers ร่วมกับ TK Park เชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-18 ปี มาเรียนรู้เครื่องมือพัฒนาทักษะท…

School Team

[Changemakers Club] สรุปกิจกรรม Prototype testing Learning Space : ทดลองไอเดียสร้างความยั่งยืนพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

ปัจจุบันพบว่า เด็กมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ แม้กระทั่งเด็กในกรุงเทพฯ หรือหัวเมืองใหญ่ซึ่งมีจำนวนแหล่งเรียนรู้มากกว่าแต่ก็ไม่เพียงพอทั้งจำนวนและความหลากหลาย

School Team

17 ตุลาคม 2022
,

Club for development

เป็นโครงการ ที่ทำให้นักเรียนม.ปลายในโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมจำนวน300คน ได้ทดลองค้นหาความชอบตัวเอง หรือพัฒนาตัวเอง ผ่าน…

Jakpat

8 ตุลาคม 2565
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PIECES

community ที่ช่วยรวบรวมผู้คนมาแลกเปลี่ยนความรู้ / skill ต่างๆที่ตัวเองมี กับความรู้ / skill ของเพื่อนใน community

Tanyatorn

10 ตุลาคม 2565
, , , , , , ,

Unihope

โครงการ Unihope เป็นโครงการลักษณะผสมผสานระหว่าง การทำธุรกิจเพื่อสังคมและบริการนวัตกรรมชุดเครื่องแบบนักเรียนรูปแบบใหม่ที่…

Puchit Bunpleng

12 ตุลาคม 2565
, ,

[Learning Space] โมเดลความยั่งยืนเพื่อความเสมอภาคทางการเล่นและการเรียนรู้

ตัวอย่างพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีจุดเริ่มต้นจากการมองเห็นปัญหาและสามารถขยายผลได้

School Team

27 กันยายน 2022
1 2 3 41

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ