การเลือกตั้ง

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Helpdesk #116 – Branding

HelpDesk Branding ทุกครั้งที่เราพร้อมดำเนินโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม มีไอเดียที่ดีและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีแล้ว&n…

School Team

21 กรกฎาคม 2562
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4

โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4 การประกวดสิ่งประดิษฐ์สําหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ ในหัวข้อ “ Social Innovati…

School Team

1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[Tools] Problem Research Planning

หลังจากผ่านการทำเครื่องมือ Problem Situation มาแล้ว เราจะเห็นว่ามีข้อมูลที่เราไม่รู้หรือตอบไม่ได้ ไม่แน่ใจและต้องการการย…

School Team

23 มิถุนายน 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

การสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและการสร้างนักสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านกิจกรรม

จากบทความที่แล้วที่เราพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาสังคมจากคนเล็กๆ โดยใช้หลักของ transformation action (สำหรับใครที่ต้องการรู้…

School Team

18 มิถุนายน 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[CMIN] ขุมทรัพย์ออนไลน์สำหรับผู้ทำงานสนับสนุน Changemakers

นอกจากความสนใจในประเด็นเรื่องการประกอบการทางสังคมและนวัตกรรมทางสังคมที่มากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเห็นได้ชัด ในประเทศต่าง ๆ ทั…

School Team

18 มิถุนายน 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[Online Course] Designing for Environmental Sustainability and Social Impact

การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและสร้างผลลัพธ์ทางสังคม   Develop entrepreneurial solutions that promote environ…

School Team

17 มิถุนายน 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

HelpDesk #115 – Business Model

HelpDesk Business Model หลังจากผ่านการทดลอง Prototype จนได้ Social Model ที่เป็นฉบับของเราแล้ว การคิด Business Model เพื…

School Team

29 มิถุนายน 2562
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Explore Thai Social Issues Program วันที่ 4-10 สิงหาคมนี้

โอกาสสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือจบการศึกษาแล้ว (อายุ 18-25 ปี) เข้าร่วมโปรแกรม Explore Thai Social I…

School Team

8 มิถุนายน 2019
1 2 3 4 5 10

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ