การเลือกเรียนต่อ

,

Club for development

เป็นโครงการ ที่ทำให้นักเรียนม.ปลายในโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมจำนวน300คน ได้ทดลองค้นหาความชอบตัวเอง หรือพัฒนาตัวเอง ผ่าน…

Jakpat

8 ตุลาคม 2565
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PIECES

community ที่ช่วยรวบรวมผู้คนมาแลกเปลี่ยนความรู้ / skill ต่างๆที่ตัวเองมี กับความรู้ / skill ของเพื่อนใน community

Tanyatorn

10 ตุลาคม 2565

School Team

31 มกราคม 2022

Malaryn1

2 ธันวาคม 2021

Bam TS

24 ตุลาคม 2564
, , ,

นวัตกรรมการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

โครงการนวัตกรรมการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเด็กนักเรียนเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษา อั…

[email protected]

29 สิงหาคม 2564

School Team

1 2 3 21

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ