การใช้ความรุนแรงในครอบครัว

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

North Youth knowledge Podcast

เนื่องจากเยาวชนภาคเหนือมีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นพลังเยาวชนที่มีความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ครอบคลุมถึงเ…

newaninya

21 กันยายน 2561
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Changemakers Exchange Summit เปิดรับสมัครแล้ว

อโชก้าสากล ร่วมกับมูลนิธิโรเบิร์ต บอช เยอรมัน ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการ Changemakers Exchange Summit เพื่อเปิดโอกาสให้เยา…

School Team

18 กรกฎาคม 2018
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bridging The Gap Workshop, 27-28 June 2018

Bridging The Gap Workshop  การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับภาคธุรกิจที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสังคม ในร…

School Team

28 พฤษภาคม 2018
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ChangemakerXchange Indonesia 2018 เปิดรับสมัครแล้ว

Ashoka ร่วมกับ Robert Bosch Stiftung จัดแพลตฟอร์มการร่วมมือระดับโลกเพื่อนำพาให้นักสร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่น…

School Team

13 มีนาคม 2018
, , , , , ,

Daddy Thumb เพื่อครอบครัวไทย 4.0

“ครอบครัว” คือ หน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม และเป็นฐานรากที่สำคัญมาก จำเป็นต่อการสร้าง Thailand 4.0 เพราะถ้าครอบครัวมีความ…

tf-sun

8 มีนาคม 2561
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

สารบัญปัญหาสังคม – อยากทำเพื่อสังคม แต่ไม่รู้ว่าจะทำปัญหาอะไรดี?

มีคนรุ่นใหม่หลายคนอยากทำเพื่อสังคมแต่ “ไม่รู้จะเริ่มยังไง” หรือไม่ก็ “ไม่รู้ว่าตัวเอง อิน เรื่องอะไร&#…

School Team

3 มีนาคม 2018
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

โอกาสทำงานวิจัยกับ Ashoka UK สำหรับนักศึกษาป.เอก

มูลนิธิ Ashoka UK ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมัน รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกเพื่อให้ทุนทำงาน (เต็มจำนวน) ใน&nbsp…

School Team

2 มีนาคม 2018
1 8 9 10

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ