ความมั่นคงทางอาหาร

, , , , ,

สิ่งที่ได้เรียนรู้ ครั้งที่2 ข้าวหอม

ในอาทิตย์นี้เราได้มานั่งคุยกันถึงเรื่องไอเดียในการทำธุรกิจของเรา เป็นครั้งแรกๆที่เราได้มานั่งคุยกันช่วยกันแชร์ช่วยกันคิด…

khomkb

29 ธันวาคม 2016
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

สิ่งที่ได้เรียนรู้ ธันยพร เฮงรุ้ง (แก้ม) ม.4 เลขที่ 16

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานที่ผ่านมา คือการได้รับข่าวสาร และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น จากการทำงานที่ผ่านมา ได้ฟังควา…

gaamth

23 ธันวาคม 2016
, , , , ,

สิ่งที่ได้เรียนรู้ ข้าวหอม

สิ่งทีได้เรียนรู้ในวันนี้ ตอนแรกเราได้เรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่มและคิดเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลเด็กและให้หาวิธีทำให้เด็กไม่เ…

khomkb

22 ธันวาคม 2016
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

สิ่งที่ได้เรียนรู้ โอปอ

จากครั้งที่เเล้วเราได้ทำกิจกรรมเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงพยาบาลเด็กที่ใช้หมีในการรักษาทำให้เราได้คิดและได้ทำตัวเป็นที่ปรึกษา…

kanokkorn

22 ธันวาคม 2016
, , , , , , ,

กำเนิดผลิตภัณฑ์แรกของเสมอใจ

วันแรกที่ฉันลงมือทำโครงการนี้ ฉันขับรถไปหาป้าขนิษฐา หลำโต หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรน้ำลูกยอเพื่อสุขภาพ แรกเร…

sirapat

1 ธันวาคม 2016
, , , , , , ,

เราคือใคร

เสมอใจ คือ ตราสินค้าอินทรีย์ในโครงการ ALWAYS GROW เป็นโครงการที่ต้องการวัฒนาสินค้าภูมิปัญญาที่มีมาตรฐานดี ให้ค้าได้ขายออ…

sirapat

1 ธันวาคม 2016
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

รางวัล D-Prize แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อขจัดความยากจน

D-Prize เชื่อว่ามีวิธีมากมายที่ถูกคิดค้นมาเพื่อขจัดความยากจนบนโลกใบนี้ แต่ทว่าวิธีเหล่านั้นยังไม่ถูกใช้โดยทั่วไป D-Prize…

School Team

17 พฤศจิกายน 2016

School Team

16 พฤศจิกายน 2016
1 15 16 17 18

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below